Bariery płci i dyskryminacja jako istotne czynniki przeciwdziałające osiąganiu wysokich stanowisk przez kobiety w organizacjach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tylikowska, Anna
dc.contributor.author Nogal, Kinga
dc.date.accessioned 2014-07-23T11:25:25Z
dc.date.available 2014-07-23T11:25:25Z
dc.date.issued 2013-11-30 09:33:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8086
dc.description.abstract Celem głównym niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia dyskryminacji kobiet w kwestiach awansu na najwyższe stanowiska w miejscu pracy, w oparciu o wyniki badań własnych. W niniejszej pracy główny problem badawczy został sformułowany następująco: Czy kobiety mają możliwość zdobywania i wykonywania najwyższych stanowisk zawodowych na równi z mężczyznami? Sformułowano następującą hipotezę główną: „Kobiety mają mniejszą niż mężczyźni możliwość zdobywania najwyższych stanowisk zawodowych”. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w polskim społeczeństwie kobiety nadal postrzegane są przez pryzmat macierzyństwa oraz sprawowania opieki na dziećmi i domem, inaczej mówiąc traktowane są stereotypowo. pl
dc.description.abstract The main objective of this paper is to present the issues of discrimination against women in matters of promotion to the highest positions in the workplace, based on the results of the research. In this paper the main problem for research was formulated as follows: do women have the opportunity to acquire and exercise the highest professional positions on an equal footing with men? Formulated following main hypothesis: "women have less opportunity than men to acquire the highest professional positions". On the basis of studies concludes the following conclusions: According to research carried out in the Polish society, women still are seen through the prism of motherhood and of care for children and the home, in other words are treated stereotypically pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject dyskryminacja pl
dc.subject bariery pl
dc.subject stereotypy pl
dc.subject gender pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject discrimination pl
dc.subject barriers pl
dc.subject stereotypes pl
dc.subject poll pl
dc.title Bariery płci i dyskryminacja jako istotne czynniki przeciwdziałające osiąganiu wysokich stanowisk przez kobiety w organizacjach pl
dc.title.alternative Gender barriers and discrimination as relevant factors against achieving high positions by women in organizations pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-07-22T09:11:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info