Minimalizacja emisji SO3 w instalacji magazynowania oleum

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adamiak, Ireneusz
dc.contributor.author Dychtoń, Mariusz
dc.date.accessioned 2014-10-15T08:21:33Z
dc.date.available 2014-10-15T08:21:33Z
dc.date.issued 2014-09-29 23:38:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8104
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy było przedstawienie zasadniczych zagadnień i problemów związanych z ograniczeniem emisji SO3 z odgazów instalacji magazynowania oleum. W kolejnych rozdziałach omówiono temat zanieczyszczeń powietrza i metody oczyszczania gazów, omówiono proces absorpcji a także zjawisko oddychania zbiorników. W części praktycznej opisano właściwości substancji związanych z magazynowaniem oleum, oraz praktyczny sposób magazynowania oleum w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Przedstawiono metodykę obliczeń absorbera SO3 oraz wyliczono wartość emisji SO3 z magazynowania oleum, potrzebną ilości kwasu siarkowego 98% do zaabsorbowania emisji SO3 dla 90% skuteczności absorbera, a także dokonano obliczenia wymaganej wysokości wypełnienia skrubera potrzebnej do zaabsorbowania tej emisji oraz obliczenia hydrauliki kolumny wypełnionej pierścieniami Raschiga. Wyniki obliczeń wykazały zapas projektowy dla istniejącego skrubera SO3. pl
dc.description.abstract The aim of this study was to present key issues and problems related to the limitation of emissions of SO3 as off-gases from the oleum storage system. The following sections discuss the subject of gaseous air pollution and the methods of treatment, the process of absorption and the phenomenon of tank breathing. In the practical part the properties of substances associated with oleum storage are described, and the practical way of oleum storage in Grupa Azoty S.A. in Tarnow. Moreover, in the same section the methodology of SO3 absorber was shown and were calculated: SO3 emission values from oleum storage tanks, the required amount of 98% sulfuric acid to absorb this amount of SO3 with the efficiency of 90%, as well as the required height and column overall hydraulics of bed filled with Raschig rings and necessary to absorb the emissions. The calculation results revealed that there existing scrubber has got a sufficient design reserve for work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject emisja SO3 pl
dc.subject absorber pl
dc.subject oleum pl
dc.subject oddychanie zbiorników pl
dc.subject kolumna wypełniona pl
dc.subject zanieczyszczenia powietrza pl
dc.subject SO3 emission pl
dc.subject absorber pl
dc.subject oleum pl
dc.subject tank breathing pl
dc.subject packed bed column pl
dc.subject air pollution pl
dc.title Minimalizacja emisji SO3 w instalacji magazynowania oleum pl
dc.title.alternative Minimization of SO3 emission from the oleum storage system pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-10-14T09:44:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info