Leasing i kredyt jako alternatywne metody finansowania inwestowania

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Dziurna, Karolina
dc.date.accessioned 2014-10-15T08:31:12Z
dc.date.available 2014-10-15T08:31:12Z
dc.date.issued 2014-09-15 22:56:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8105
dc.description.abstract Podejmowanie decyzji w wyborze form inwestowania to kluczowy etap w całym procesie inwestycyjnym firmy, szczególnie ważny w przypadku wyboru leasingu czy kredytu. Poprzez zły wybór, przedsiębiorca może wiele stracić. Dlatego ważne jest, aby w pierwszej fazie przeanalizować wady oraz zalety obydwóch form. Niniejsza praca prezentuje obie formy finansowania i prezentuje ich zastosowanie na przykładzie zadania, które jasno przedstawia korzyści oraz straty jakie firma może ponieść przy pochopnym wyborze. Celem pracy jest przeanalizowanie formy finansowania za pomocą kredytu i leasingu, teoretycznie jak i praktycznie. Rozwój leasingu i jego formy zdecydowały o tym, że stał się metodą finansowania inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. W dwóch pierwszych rozdziałach został on zaprezentowany poprzez charakterystykę oraz transakcję leasingu. Zaś w kolejnych etapach pracy, prezentacja leasingu i kredytu ma wskazać, która forma jest atrakcyjniejsza i niesie więcej korzyści. pl
dc.description.abstract Taking decision on investing method is a key step in the whole investing process of the company. It is especially important when you choose between leasing and credit. Because of the wrong choice investor may lose a lot. This is why it is important to analyse advantages and disadvantages of both forms. This project presents both forms and their application based on an example which illustrates profits and wastes of the company if the decision is made hastily. The aim of the project is to analyse financing forms using credit and leasing practically and theoretically. Development and forms of leasing caused the situation that it became method of financing small and medium businesses. First and second chapter present characteristic and transaction of leasing. In the next stages presentation of leasing and credit helps to answer the question which one is more attractive and brings more profits. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject leasing pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject formy finansowania pl
dc.subject umowa leasingu pl
dc.subject VAT pl
dc.subject tarcza podatkowa pl
dc.subject leasing pl
dc.subject credit pl
dc.subject financing forms pl
dc.subject leasing agreement pl
dc.subject VAT pl
dc.subject tax shield pl
dc.title Leasing i kredyt jako alternatywne metody finansowania inwestowania pl
dc.title.alternative Leasing and credit as alternative methods of investment funding pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-10-14T09:45:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info