Tory wyścigowe jako gałąź przemysłu czasu wolnego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Rzeźnik, Jakub
dc.date.accessioned 2014-10-22T08:35:07Z
dc.date.available 2014-10-22T08:35:07Z
dc.date.issued 2014-09-15 10:50:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8106
dc.description.abstract W czasie, gdy gałęzie przemysłu czasu wolnego, takie jak, kina, obiekty sportowe i siłownie oraz ośrodki SPA rozrastały się i powstawały nowe placówki oferujące usługi z tego zakresu,ilość profesjonalnych torów wyścigowych w Polsce nie wzrosła i od 1980 roku w kraju znajduje się tylko jeden tor z licencją międzynarodowej organizacji FIA zajmującej się zarządzaniem sportami motorowymi. Poza torem Poznań w kraju znajduje się Tor Kielce, który nie jest w całości otwarty, gdyż część jego trasy pokrywa się z drogą publiczną oraz mniejsze obiekty, które znajdują się na lotniskach bądź są torami gokartowymi przystosowanymi do wjechania na nie samochodem. Praca miała na celu sprawdzić czy jeden profesjonalny tor wyścigowy w Polsce zaspokaja potrzeby obywateli korzystających z tego typu obiektów. Ankieta przeprowadzona na potrzeby pracy na torze w Poznaniu oraz forum internetowym o tematyce wyścigów samochodowych pozwoliła zebrać dane potrzebne do przetestowania hipotezy brzmiącej: „Odległość jest jednym z głównych czynników decydujących o częstotliwości korzystania z toru wyścigowego”, którą zweryfikowano za pomocą testu chi-kwadrat. Badanie pokazało, że dla obywateli Polski, którzy korzystają z torów wyścigowych odległość od toru jest znaczącą przeszkodą, ograniczającą częstotliwość korzystania z niego. Powstanie nowych, licencjonowanych obiektów pozwoliłoby na rozwój tej gałęzi przemysłu czasu wolnego. pl
dc.description.abstract While leisure industries such as cinemas, sports facilities, gyms and spa centers were growing and created new places offering services in this area, the number of professional racetracks in Poland has not increased since 1980 and there is only one race track licensed by international motorsport organization FIA in the country. Except from the Poznań racetrack in the country there is also Kielce racetrack, which is not fully open because a part of its track covers with a public road. There are also smaller objects that are located at airports or are go-kart track adapted to use car on it. The BA thesis was to check whether one professional racetrack in Poland meets the needs of citizens using this type of objects. The survey carried out for the purposes of research was done on track in Poznan and the online forum about racing allowed to collect the data needed to test the hypothesis: "The distance is one of the main factors determining the frequency of use the racetrack" which was verified by chi-square test. The study showed that for Polish citizens who use racetracks distance from the track is a major obstacle limiting the frequency of its use, and the emergence of new licensed race track would allow for the development of this branch of the leisure industry. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przemysł czasu wolnego pl
dc.subject tor Poznań pl
dc.subject organizacja FIA pl
dc.subject leisure industry pl
dc.subject Poznań racetrack pl
dc.subject FIA organization pl
dc.subject tory wyścigowe pl
dc.subject race tracks pl
dc.title Tory wyścigowe jako gałąź przemysłu czasu wolnego pl
dc.title.alternative Racetracks as a branch of the leisure industry pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-10-14T09:52:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info