Is it better for a company to be private or for employees to work in a public enterprise? Exploring the paradox of privatization

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jasieński, Michał
dc.contributor.author Stawiarska, Renata
dc.date.accessioned 2014-10-24T11:39:08Z
dc.date.available 2014-10-24T11:39:08Z
dc.date.issued 2014-08-29 10:21:07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8118
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy było zbadanie opinii polskiego społeczeństwa na temat procesu prywatyzacji, a także porównanie postrzegania przedsiębiorstw prywatnych oraz państwowych. Pierwsza część pracy dotyczy teoretycznych aspektów procesu prywatyzacji i jej przebiegu w Polsce w latach 2000-2012. Głównym elementem pracy jest analiza wyników badania, otrzymanych na podstawie odpowiedzi 59 respondentów. Zebrane na potrzeby niniejszej pracy opinie porównane zostały z badaniami historycznymi, zaprezentowanymi przez ekspertów w dziedzinie prywatyzacji. Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że Polacy znają i rozumieją proces prywatyzacji oraz jej wpływ na życie codzienne i gospodarkę. Jak pokazało przeprowadzone badanie status prawny spółki determinuje postrzeganie oraz ocenę społeczeństwa. Informacje zebrane od respondentów wykazują pozytywny stosunek Polaków do prywatyzacji. Na podstawie odpowiedzi respondentów można wnioskować, iż społeczeństwo uważa, że prywatne firmy potrafią lepiej dostosować się do realiów rynku. Ponadto, zgodnie ze wskazaniami respondentów prywatne firmy charakteryzują się m.in. innowacyjnością, ciągłym rozwojem oraz wysoką jakością produktów i usług. Opinie ankietowanych wykazały wyższości firm prywatnych nad państwowymi. pl
dc.description.abstract The purpose of this work was to explore the views of the Polish society on privatization process, and on private vs. state-owned enterprises. The first part of the thesis concerns theoretical aspects of privatization and its process in Poland in the years 2000-2012. The main element of this work is an analysis of the survey data, gathered in a sample of 59 respondents. Expressed opinions were compared with historical data, according to research indicated by privatization experts. It lead to the conclusion that community knows and understands the privatization process and its influence on daily life and on market economy. The legal status of a company determines society’ perception. Nowadays, according to the gathered data, society recognizes many more positive aspects of private companies. Information gathered from interviewees shows positive society’s attitude to privatization – the majority of indications are focused on positive sides of privatization. According to respondents’ answers, it can be inferred that society believes that private companies are more likely to adapt to market conditions. Also, positive influence of private companies on the market was indicated by interviewees by private firms’ characteristics (innovative, development, high quality products and service, etc.) and all other indications which showed superiority of private firms over state companies. pl
dc.language.iso en pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Polska pl
dc.subject opinia społeczeństwa pl
dc.subject przekształcenia własnościowe pl
dc.subject firma państwowa pl
dc.subject firma prywatna pl
dc.subject forma prawna pl
dc.subject porównanie pl
dc.subject Poland pl
dc.subject society’ opinions pl
dc.subject ownership transformation pl
dc.subject state company pl
dc.subject private company pl
dc.subject legal form pl
dc.subject comparison pl
dc.subject prywatyzacja pl
dc.subject privatization pl
dc.title Is it better for a company to be private or for employees to work in a public enterprise? Exploring the paradox of privatization pl
dc.title.alternative Czy lepiej jest dla firmy, aby była prywatna? Czy lepiej jest dla pracowników, by byli zatrudnieni w firmie państwowej? Badania paradoksu prywatyzacji pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-10-19T18:39:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info