Nastrój i emocje w reklamie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Mądry, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2013-10-06T07:14:11Z
dc.date.available 2013-10-06T07:14:11Z
dc.date.issued 2009-06-18 07:44:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/813
dc.description.abstract Zagadnienia dotyczące wpływu reklamy i wywoływanych przez nią emocji na konsumentów wydają się w obecnych czasach bardziej interesujące niż kiedykolwiek wcześniej. Między innymi dlatego, że można odnieść wrażenie, iż twórcy reklam wytoczyli już najcięższe działa ze swojego arsenału możliwości. Ma to oczywiście związek z bardzo szybkimi i globalnymi zmianami w światopoglądzie i stylu życia. Biorąc pod uwagę fakt, jak ogromny wpływ posiada telewizja (a więc i reklama) na odbiór otaczającej człowieka rzeczywistości, można od razu zauważyć jaką jest ona bronią w rękach ludzi mających nad nią kontrolę. W pracy, od teoretycznych podstaw do wyników badań, prezentuję zależności pomiędzy ludzkimi emocjami, tym co je wywołuje i jakie ma to skutki, a przekazem reklamowym. Praca składa się z czterech rozdziałów z których trzy mają charakter teoretyczny, a czwarty praktyczny. Pierwszy z nich to krótka charakterystyka reklamy jako narzędzia marketingu, jej form, celów oraz nośników. Jest w nim również przedstawiona komunikacja perswazyjna, będąca ważnym zagadnieniem całej pracy. Rozdział drugi poświęcony jest wykorzystaniu emocji w przekazie reklamowym. Zawarta w nim została charakterystyka reklamy emocjonalnej, a także aspekty reklamy mające związek z psychologią. W kolejnym, trzecim rozdziale zaprezentowane zostały poszczególne bodźce emocjonalne oraz ich wpływ i zastosowanie w przekazie reklamowym. Ostatni rozdział to przedstawienie wyników badania ankietowego, jakie zostało przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest wpływ emocji na decyzje konsumenckie branży kosmetycznej?” pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject psychologia reklamy pl
dc.subject perswazja pl
dc.title Nastrój i emocje w reklamie pl
dc.title.alternative Atmosphere and emotions in advertisement pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-10-01T13:30:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info