Profesjonalne kształtowanie wizerunku Uczelni

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Krok, Olga
dc.date.accessioned 2014-10-30T14:10:13Z
dc.date.available 2014-10-30T14:10:13Z
dc.date.issued 2014-09-09 09:01:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8167
dc.description.abstract Celem badania była identyfikacja opinii studentów WSB-NLU na temat wizerunku tej uczelni. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów WSB-NLU w Nowym Sączu. Techniką badania była ankieta. Praca miała charakter teoretyczno-empiryczny. Pierwszy rozdział stanowi podbudowę teoretyczną do dalszych rozważań, omówiono w nim m.in. istotę kształtowania wizerunku marki, proces kształtowania silnej marki a także sens i sposób wykorzystania badań marketingowych w procesie kształtowania marki. Rozdział drugi miał na celu przybliżenie istoty funkcjonowania WSB-NLU w Nowym Sączu. Rozdział trzeci dotyczy analizy badań bezpośrednich. Zawiera on opis założeń badawczych oraz charakterystykę próby. Wyniki badań odnoszą się do opinii respondentów na temat wizerunku uczelni WSB-NLU. Na podstawie zebranych informacji udało się zidentyfikować aktualny wizerunek WSB-NLU w Nowym Sączu. Pomimo iż studenci stwierdzili, iż w przeciągu ostatnich lat wizerunek ich uczelni się pogorszył, jest on ciągle poprawny. Dzięki temu uczelnia ma szanse na jego ponowne wzmocnienie. pl
dc.description.abstract The subject matter of this MA is professionally developing the image of a university. The problem is presented on the basis of the example of Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB – NLU) The aim of the research was to identify the opinions of the WSB-NLU’s students about their university’s image. The study was conducted among the students of WSB-NLU in Nowy Sącz by means of a questionnaire. The work is theoretical and empirical in character. The first chapter provides a theoretical background for subsequent considerations. It discusses, among other things, the core of brand image development, the process and sense of strong brand formation and the manner in which marketing research is used in the process of shaping a brand. The second chapter is about presenting the essential model of functioning of the WSB-NLU in Nowy Sącz. The third chapter concerns the analysis of direct research; it includes the description of research assumptions and the characteristics of the sample. The research results refer to the respondents’ opinions about the image of WSB NLU. Based on the information collected in the research, I have managed to get a good idea of the image of WSB-NLB in Nowy Sącz. Although students thought that in the last few years the image of their university deteriorated, it remains solid enough for the university to be able to enhance and consolidate it. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kształtowanie wizerunku uczelni pl
dc.subject uczelnia Wyższa WSB-NLU pl
dc.subject university pl
dc.subject branding pl
dc.subject WSB-NLU pl
dc.subject marka pl
dc.title Profesjonalne kształtowanie wizerunku Uczelni pl
dc.title.alternative Professionally developing the image of a university pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-10-22T09:21:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info