Models, Metaphors and Symbols for Information and Knowledge Systems

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Williams, David
dc.date.accessioned 2014-11-09T11:00:55Z
dc.date.available 2014-11-09T11:00:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Williams, D., Models, Metaphors and Symbols for Information and Knowledge Systems. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1 : Knowledge Management Special Issue: Connecting Theory and Practice. Ed. by P. Lambe, s. 79-107 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8178
dc.description.abstract A literature search indicates that Data, Information and Knowledge continue to be placed into a hierarchical construct where it is considered that information is more valuable than data and that information can be processed into becoming precious knowledge. Wisdom continues to be added to the model to further confuse the issue. This model constrains our ability to think more logically about how and why we develop knowledge management systems to support and enhance knowledgeintensive processes, tasks or projects. This paper seeks to summarise development of the Data-Information-Knowledge-Wisdom hierarchy, explore the extensive criticism of it and present a more logical (and accurate) construct for the elements of intellectual capital when developing and managing Knowledge Management Systems. pl
dc.description.abstract Przegląd literatury wskazuje na to, że Dane, Informacje i Wiedza są wciąż umieszczane w hierarchicznej konstrukcji, gdzie informacje są bardziej cenione niż dane i mogą być przetworzone w cenną wiedzę. Mądrość w dalszym ciągu jest dodawana do tego modelu, co zaciemnia całą kwestię. Model ten ogranicza naszą zdolność do logicznego myślenia o tym jak i dlaczego tworzymy systemy zarządzania wiedzą do wspierania i udoskonalania procesów, zadań czy projektów wymagających znacznej wiedzy. Artykuł ten próbuje podsumować rozwój hierarchii Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość, przedstawia jego krytykę i proponuje bardziej logiczną (i dokładną) konstrukcję obejmującą składniki kapitału intelektualnego, która może być zastosowana przy tworzeniu i zarządzaniu Systemami Zarządzania Wiedzą. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject DIKW pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject intellectual capital pl
dc.subject organizational learning pl
dc.subject systems pl
dc.subject data pl
dc.subject information pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject wisdom pl
dc.subject truth pl
dc.subject records pl
dc.subject evidence pl
dc.subject belief pl
dc.subject DIKW (Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość) pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject organizacyjne uczenie pl
dc.subject systemy pl
dc.subject dane pl
dc.subject informacje pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject mądrość pl
dc.subject prawda pl
dc.subject dane archiwalne pl
dc.subject dowody pl
dc.subject przekonanie pl
dc.title Models, Metaphors and Symbols for Information and Knowledge Systems pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info