Paliwa silnikoweciekłe i gazowe

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Onak, Marek
dc.contributor.author Nosek, Maciej
dc.date.accessioned 2014-11-15T12:30:11Z
dc.date.available 2014-11-15T12:30:11Z
dc.date.issued 2014-08-05 22:42:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8185
dc.description.abstract Temat tej pracy dyplomowej nawiązuje do problematyki paliw silnikowych ciekłych i gazowych. Autor pracy licencjackiej analizuje go z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Pojęcie paliw jest bardzo szerokie, jednak autor skupia się na paliwach silnikowych ciekłych i gazowych i jego właściwościach. Wyniki tej analizy literatury sformułowane są opisowo jako spostrzeżenia i refleksje końcowe. W tej pracy dyplomowej wyraźnie zostały wyróżnione podziały tych dwóch rodzajów paliw, ciekłych i gazowych. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione i omówione aspekty teoretyczne problemu na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Własności różnych paliw zostały porównane ze sobą. Wyniki tego porównania, dla przejrzystości przedstawiane są w tabelach. W drugim rozdziale omówione są szczegółowo paliwa ciekłe i ich najważniejsze własności. Natomiast w trzecim rozdziale przywołane są informację dotyczące paliw gazowych. Omawiane tam rodzaje i własności paliw są szczegółowo przeanalizowane. Ten temat pracy dyplomowej może być wykorzystany w dalszych badaniach dotyczących paliw silnikowych ciekłych i gazowych. Reasumując można stwierdzić, że temat dotyczący rozwoju przemysłu paliwowego jest nadal aktualny. pl
dc.description.abstract The subject of the diploma project refers to the issue of research upon two of the mainstreams of the motors fuels, in particular liquid and gaseous fuels. The author analyses of the literature it from the perspective of theory and fuels practice. In the first chapter the theoretical aspects of the diploma subject are being discussed on the basis of the bibliography chosen. The properties of the different fuels were compared with each other. The results of this comparison are presented in tables. In the second chapter, liquid fuels and their most important properties are discussed in detail. In the third chapter of the diploma the information of gaseous fuels are described. These types of gaseous fuels and characteristics fuels are analyzed in detail. This subject of the diploma thesis can be used in further studies on motor fuels and liquid gas. In summary it can be concluded that the issue concerning the development of the oil industry is valid. These results are formulated described as final remarks. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject paliwa ciekłe pl
dc.subject paliwa gazowe pl
dc.subject benzyna pl
dc.subject LPG pl
dc.subject ropa naftowa pl
dc.subject liquid fuels pl
dc.subject gaseous fuels pl
dc.subject gasoline pl
dc.subject paliwa pl
dc.subject fuels pl
dc.subject petroleum pl
dc.title Paliwa silnikoweciekłe i gazowe pl
dc.title.alternative Liquid and gaseous motor fuels pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-10-24T08:14:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info