Spojrzenie na społeczeństwo żydowskie i kulturę żydowską po II Wojnie Światowej na Sądecczyźnie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tanalski, Dionizy
dc.contributor.author Sikora, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-11-18T12:01:34Z
dc.date.available 2014-11-18T12:01:34Z
dc.date.issued 2014-09-24 21:04:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8189
dc.description.abstract Praca pisemna poświęcona została tematowi Żydów Sądeckich, którzy żyli przed II Wojną Światową na ziemiach sądeckich oraz jakie były ich dzieje po wojnie. Wydarzenia historyczne miały ogromny wpływ na to, jak teraz Żydzi są postrzegani przez współczesne społeczeństwo i zostało przeprowadzone badanie, które miało sprawdzić nastawienie Polaków, żyjących na Sądecczyźnie, do osób, które są wyznania judaistycznego, a także ich wiedzę ogólną na temat kultury żydowskiej. Samo badanie pokazało, iż Sądeczanie są otwarci na kulturę żydowską, jak i z chęcią poszerzyliby wiedzę na temat religii judaistycznej, jak i samych tradycji żydowskich. Przedstawiona została również sylwetka Jakuba Müllera, który był ostatnim opiekunem nowosądeckiego cmentarza żydowskiego. Pewne jest, że Polacy mieszkający na Sądecczyźnie pamiętają wydarzenia, które miały miejsce na ich ziemiach oraz kto zamieszkiwał niegdyś tereny Nowego Sącza, jak i okolicznych miasteczek, czy wsi. pl
dc.description.abstract Written work has been devoted to the topic Jews who lived before World War II on lands Sądeckie and how were they going after the war. Historical events have a huge impact on how the Jews are now perceived by contemporary society and the survey was conducted, which was to check the attitude of Poles living in Sądecczyźnie, the people who are the Judaic religion, as well as their general knowledge about Jewish culture. The same study showed that Sądeczanie are open to Jewish culture and with the desire to poszerzyliby knowledge of the religion of Judaism and Jewish traditions themselves. Presented has been the silhouette of Jakub Muller, who was the last guardian Nowosądeckie Jewish cemetery. It is certain that the Poles living in Sądecczyźnie remember the events that took place on their lands, and who formerly lived in Nowy Sacz area and surrounding towns, or villages. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kultura żydowska pl
dc.subject judaizm pl
dc.subject Jakub Muller pl
dc.subject II Wojna Światowa pl
dc.subject Jewish culture pl
dc.subject Judaism pl
dc.subject Jakub Muller pl
dc.subject World War II pl
dc.title Spojrzenie na społeczeństwo żydowskie i kulturę żydowską po II Wojnie Światowej na Sądecczyźnie pl
dc.title.alternative A look at the Jewish community and Jewish culture after World War II to Sądecczyzna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-11-16T09:12:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info