Motywacyjne uwarunkowania elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brocławik, Krzysztof
dc.contributor.author Śmiałek, Natalia
dc.date.accessioned 2014-11-19T10:15:36Z
dc.date.available 2014-11-19T10:15:36Z
dc.date.issued 2014-09-30 15:47:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8197
dc.description.abstract Motywacja jest jednym z najczęściej stosowanych „narzędzi” wpływających na efektywność i wydajność jednostki. Umożliwia rozwój wielu umiejętności i zdolności, niezbędnych w wykonywanej pracy człowieka. Wysoki poziom motywacji wpływa pozytywnie na rozwój elastyczności poznawczej, która jest modyfikatorem elastyczności zachowań. Badanie przeprowadzone w pracy koncentrowało się na współzależności między motywacją osiągnięć i motywacją poznawczą a elastycznością poznawczą pracowników. Do badania wykorzystano narzędzia badawcze takie jak: Kwestionariusz do mierzenia Motywacji Osiągnięć, Skala Potrzeby Poznania, Skala SES oraz Kwestionariusz NEO- FFI i Kwestionariusz Potrzeby Domknięcia Poznawczego. Badanie przeprowadzono na 144 osobach na terenie Bochni i Limanowej. Główną grupą badawczą, była grupa 94 pracowników produkcyjnych. Dodatkowo przebadano 50 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego, w celu porównania wyników. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła potwierdzić hipotezę, mówiącą że istnieje pozytywna współzależność pomiędzy motywacją a elastycznością zachowań pracowników. pl
dc.description.abstract Motivation is one of the most used “tools” affecting the efficiency and performance of the unit. Enables the development of many skills and abilities necessary for the job. A high level of motivation has a positive effect on the development of cognitive flexibility, which is a modifier of behavior flexibility. A study in the work focused on the study of the correlation between achievement motivation, cognitive motivation and cognitive flexibility of workers. The study used research tools such as: Questionnaire for measuring achievement motivation, Need for Cognition Scale, SES scale and Questionnaire NEO- FFI and Questionnaire of Cognitive Needs of Closures. The research was conducted on 144 people in Bochnia and Limanowa. The main study group was a group of 94 production workers. In addition, the author examined 50 teachers from High School, to compare the results. Analysis of the results allowed to confirm hypothesis which was that there is a positive correlation between motivation and flexibility of employee behavior. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja osiągnięć pl
dc.subject motywacja poznawcza pl
dc.subject samoocena pl
dc.subject elastyczność poznawcza pl
dc.subject elastyczność zachowań pl
dc.subject achievement motivation pl
dc.subject cognitive motivation pl
dc.subject self- esteem pl
dc.subject cognitive flexibility pl
dc.subject flexibility of behavior pl
dc.title Motywacyjne uwarunkowania elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników pl
dc.title.alternative Motivational factors in flexibility of organizational behavior pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-11-18T10:29:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info