Ocena pozycji konkurencyjnej firmy na przykładzie sklepu medycznego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hernas, Adam
dc.contributor.author Bandyk, Aneta
dc.date.accessioned 2014-11-19T11:12:19Z
dc.date.available 2014-11-19T11:12:19Z
dc.date.issued 2014-08-28 22:57:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8198
dc.description.abstract Każde przedsiębiorstwo, pragnąc odnieść sukces, zmuszone jest do podejmowania nieustannych wysiłków w celu osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Głównym celem podmiotu gospodarczego działającego na rynku jest osiąganie zysku. Jest to także podstawowy warunek prawidłowego rozwoju każdej firmy, umożliwiający zarazem rozszerzenie i ulepszenie jej dotychczasowej pozycji, zgodnie z maksymą – aby osiągnąć swój cel należy prowadzić rywalizację z innymi podmiotami gospodarczymi. Praca prezentuje podstawową problematykę związaną z odkrywaniem wiedzy na temat pozycji konkurencyjnej wybranej firmy medycznej. Celem pracy było jednak zgłębienie i zrozumienie zarówno strategii działań każdej firmy, prowadzonej w kierunku zdobywania pozycji konkurencyjnej, jak i rezultatów tych działań. Temu celowi posłużyły zastosowane w pracy metody badawcze – ankieta oraz wywiad. Pozycja konkurencyjna firmy medycznej została dodatkowo przeanalizowana w oparciu o metodę Kluczowych Czynników Sukcesu (KCS) oraz analizę SWOT. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań pomogło następnie twierdzić, iż bardzo ważną rolę w każdej firmie odgrywa miła i kompetentna obsługa, znacznie wpływająca na zwiększenie poziomu sprzedaży oferowanych przez nią produktów. Można zatem wnioskować, że jednym z warunków powodzenia każdej firmy jest zapewnienie satysfakcji wszystkim klientom. Stąd takie czynniki, jak: szybkość działania i realizacji strategii oraz utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz obsługi, a także stabilna sytuacja finansowa należy uznać za są decydujące w walce o pozycję konkurencyjną każdej firmy. pl
dc.description.abstract Each company is obliged to make constant efforts to achieve competitive advantage, when success is a goal. The main goal for a business entity operating at market is profit. It is also the fundamental condition of company’s proper development. It allows for broadening and strengthening the current market position, according to motto “In order to achieve success one should compete with other entrepreneurs constantly”. This thesis presents basic concerns for competitive position of selected medical company. The aim of this thesis is to recognize and comprehend the strategy of each company, that aims for competitive position, including the results of such action. The research was fed back with scientific methods – the opinion pool and interview. Competitive position of the medical company is additionally analysed with Critical Success Factors method (CSF) and SWOT analysis. It is stated in the research summary, that the competent and kind customer service is very important in each company and influences greatly the sales level. The conclusion is the fact, that the main condition for success of each company is the satisfaction of each customer’s needs. Because of that, quick action and implementation of strategy, high quality of products and services and stable financial condition are considered as key factors during the fight for competitive position in each company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sklep medyczny pl
dc.subject pozycja konkurencyjna pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject instrumenty konkurowania pl
dc.subject przewaga rynkowa pl
dc.subject medical shop pl
dc.subject competitive position pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject competition instruments pl
dc.subject market advantage pl
dc.subject firma pl
dc.subject company pl
dc.title Ocena pozycji konkurencyjnej firmy na przykładzie sklepu medycznego pl
dc.title.alternative Assessment of the competitive position of a company on example of the medical shop pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-11-18T10:32:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info