Ocena atrakcyjności rynku transportu w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Wilk, Kacper
dc.date.accessioned 2014-11-25T09:47:16Z
dc.date.available 2014-11-25T09:47:16Z
dc.date.issued 2014-08-02 20:59:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8248
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy była ocena atrakcyjności rynku usług transportu (samochodowego, kolejowego, lotniczego oraz morskiego) pod względem kryteriów takich jak: przychody, dynamika transportu, inwestycje itp., a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy występuje zależność, pomiędzy wielkością przychodów generowanych przez przedsiębiorstwa tego sektora, a polskim PKB. Praca oparta została na wiedzy pozyskanej ze źródeł wtórnych, a także na statystycznych danych historycznych. Analiza poszerzona została o próbę identyfikacji obecnej sytuacji na rynku usług transportowych wraz ze zdefiniowaniem oraz oceną kierunków występujących na nim trendów. Przeprowadzona analiza danych statystycznych, a także rozpoznane trendy, pozwalają na pozytywną ocenę atrakcyjności rynku usług transportu. Badanie zmian wielkości narodowego PKB względem fluktuacji w poziomie przychodów generowanych przez przedsiębiorstwa transportowe pozwalają w okresie 2010 – 2012 potwierdzić pozytywną korelację omawianych zmiennych. pl
dc.description.abstract The main purpose of this work was to evaluate attractiveness of transport service market (road, rail, air and sea transport) in case of profits, dynamic, investments and etc. It was also important to proof a correlation between transport market profits and Polish GDP. This work was based on knowledge gathered from analysis of secondary sources and statistic data. The analysis was extended by current trends identification. The conducted research allowed to positive assessment of the attractiveness of the market of transport services. What is more, the made analysis disclosed the positive correlation between profits of transport companies and Polish GDP in years 2010 – 2012. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samochodowy pl
dc.subject kolejowy pl
dc.subject lotniczy pl
dc.subject morski pl
dc.subject Polska pl
dc.subject analiza pl
dc.subject road pl
dc.subject rail pl
dc.subject air pl
dc.subject sea pl
dc.subject Poland pl
dc.subject analysis pl
dc.subject transport pl
dc.subject transport services pl
dc.title Ocena atrakcyjności rynku transportu w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju pl
dc.title.alternative An attractiveness of the transport market in Poland and prospects of its development pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-11-21T12:28:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info