Kobieta w chrześcijaństwie i islamie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Brzóstek, Ilona
dc.date.accessioned 2014-11-30T08:45:10Z
dc.date.available 2014-11-30T08:45:10Z
dc.date.issued 2014-07-30 12:58:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8274
dc.description.abstract Praca pt. „Kobieta w chrześcijaństwie i islamie” jest próbą przeprowadzenia analizy porównawczej sytuacji kobiet w społeczeństwach zdominowanych przez religię, w odniesieniu do dwóch wyznań: chrześcijaństwa i islamu, najstarszych doktryn monoteistycznych. Głównym zagadnieniem pracy, któremu posłużą poszczególne rozdziały, będzie porównanie sytuacji kobiet w odniesieniu do wiary, biorąc pod uwagę dwie klauzule czasowe. Pierwsza z nich to narodziny poszczególnej religii oraz opisy kobiety w najstarszych jej dokumentach. Druga natomiast, biorąc pod uwagę te same co wcześniej wyznania, obejmie czasy współczesne. Analiza pomoże zrozumieć różnice, które występują w traktowaniu i roli kobiet w poszczególnych społeczeństwach. Na dzień dzisiejszy można spotkać się z licznymi opracowaniami relacji kobiety i religii, ale rzadko obejmują one swoim zakresem czasy najdawniejsze zestawione z dzisiejszymi. Badania oparte są głównie na tekstach źródłowych (Pismo Święte, Koran) i pozwolą nakreślić rys przemian, jakie nastąpiły w stosunkach społecznych, pod wpływami różnych religii. Oprócz funkcji popularyzatorsko – naukowej, praca może mieć to np. duży wpływ na znalezienie skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów, w których strony zdominowane są przez wyznania. pl
dc.description.abstract Work “Women in Christianity and Islam" is an attempt to carry out a comparative analysis of the situation of women in societies dominated by two religions: Christianity and Islam, the oldest monotheistic doctrines. Work main focus will be to compare the situation of women in relation to faith, taking into account the two time clauses. First of them is the birth of the a particular religion, and descriptions of women’s in its oldest documents. The second one will include analogous task in contemporary times. The analysis will help to understand the differences that occur in the treatment and the role of women in different religious societies. At the moment you can meet with a number of studies the relationship of women and religion, but rarely include in its scope the earliest times juxtaposed with today. The study is mainly based on the source texts (Holy Scripture, the Quran), it will outline sketch of changes that have taken place in the social relations under various religions influence. In addition to the popularizing features - the scientific work may include a large impact on finding an efficient way to resolve conflicts where the sides are dominated by religion. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Islam pl
dc.subject rola pl
dc.subject społeczeństwo pl
dc.subject Koran pl
dc.subject Stary Testament pl
dc.subject Biblia pl
dc.subject Islam pl
dc.subject role pl
dc.subject society pl
dc.subject the Koran pl
dc.subject the Old Testament pl
dc.subject the Bible pl
dc.subject kobieta pl
dc.subject chrześcijaństwo pl
dc.subject woman pl
dc.subject christianity pl
dc.title Kobieta w chrześcijaństwie i islamie pl
dc.title.alternative Women in Christianity and Islam pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-11-26T11:12:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info