Dobrowolne programy emerytalne jako skladnik systemu emerytalnego w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Ziomek, Mariola
dc.date.accessioned 2015-01-13T11:45:19Z
dc.date.available 2015-01-13T11:45:19Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8334
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest ukazanie możliwości inwestowania kapitału w dobrowolne programy emerytalne funkcjonujące w Polskim systemie emerytalnym, wraz ze wskazaniem uwarunkowań ich funkcjonowania oraz z ukazaniem analizy dotychczasowej efektywności tego rodzaju funduszy. Praca obejmuje cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym dokonano wprowadzenia do tematyki zabezpieczenia społecznego, poprzez ukazanie ewolucji, pojęcia, zasad działania i rodzajów programów emerytalnych. Ostatnia część tego rozdziału została poświęcona roli Funduszy Inwestycyjnych w funkcjonowaniu programów emerytalnych. Rozdział drugi został poświęcony funkcjonowaniu programów emerytalnych na świecie. Zawarto tutaj charakterystykę systemów emerytalnych wybranych czterech państw Europy, jak również systemów emerytalno – ubezpieczeniowych Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii. W ostatnim podrozdziale zaprezentowano obecny system emerytalny w Polsce. W rozdziale trzecim omówiono zasady, rodzaje dodatkowego oszczędzania w Polskim systemie emerytalnym w wymiarze Trzeciego Filaru. Została tu przedstawiona grupowa forma oszczędzania w Pracowniczych Programach Emerytalnych, indywidualna metoda gromadzenia środków pieniężnych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych, jak również forma lokowania środków finansowych na przyszłość przy pomocy tradycyjnych ubezpieczeń na życie. W rozdziale czwartym przedstawiono PZU Życie S.A. jako największą instytucję finansowo – ubezpieczeniową w Polsce. W dalszej części tego rozdziału, scharakteryzowano i przeprowadzono analizę efektywności wybranych produktów PZU Życie S.A. związanych z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject ubezpieczenia społeczne pl
dc.subject programy emerytalne pl
dc.subject ubezpieczenia dobrowolne pl
dc.subject systemy emerytalne na świecie pl
dc.title Dobrowolne programy emerytalne jako skladnik systemu emerytalnego w Polsce pl
dc.title.alternative Voluntary retirement programs as a part of retirement system in Poland pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info