Wybrane obszary doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transportu kolejowego Koltar Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Chmurzyńska, Magdalena
dc.date.accessioned 2015-01-13T11:48:05Z
dc.date.available 2015-01-13T11:48:05Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8336
dc.description.abstract Tematem opracowania, jest próba pokazania doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością, w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na przykładzie Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego „KOLTAR”, specjalizującego się w usługach związanych z transportem towarów niebezpiecznych, przedstawione zostaną efekty wdrożenia systemu, jego funkcjonowanie, oraz wybrane obszary podlegające ciągłemu doskonaleniu. Praca ma na celu potwierdzenie tez, które ściśle wiążą się z jej częścią badawczą: - bezpieczeństwo ma znaczenie fundamentalne przy przewozach materiałów niebezpiecznych; - działania korygujące i zapobiegawcze przyczyniają się do osiągnięcia wysokiej jakości; - badania satysfakcji pracownika i klienta są kluczem do ciągłego doskonalenia. Praca składa się z czterech rozdziałów, została napisana w oparciu o literaturę fachową. Rozdziały praktyczne zostały napisane na podstawie danych udostępnionych w opisywanym przedsiębiorstwie, bądź, jak na przykład podrozdział dotyczący badania satysfakcji pracowników i klientów, zostały opracowane samodzielnie przez autora pracy. Sformułowane we wstępie tezy udało się w pracy udowodnić. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject system zarządzania jakością pl
dc.subject audyt pl
dc.subject transport kolejowy pl
dc.title Wybrane obszary doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie transportu kolejowego Koltar Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Selected areas of quality management system improvement, in a railway transports company Koltar Ltd. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info