Implementacja wybranej metody prognostycznej w jednolity system transakcyjny oparty na języku Visual Basic for Applications (VBA)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Czuba, Marek
dc.date.accessioned 2015-01-13T11:53:57Z
dc.date.available 2015-01-13T11:53:57Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8344
dc.description.abstract Celem pracy jest pokazanie jakie możliwości posiada język programowania Visual Basic for Applications (zwany później VBA) przy tworzeniu programów ułatwiających funkcjonowanie nowoczesnego biznesu. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna zawiera program napisany przy użyciu języka Visual Basic for Applications, natomiast część teoretyczna jest dokumentacją oraz opisem metodologii wykorzystanej przy tworzeniu części praktycznej. Pierwszy rozdział skupia się na charakterystyce zbudowanego programu. Wyjaśnia on istotę programu, jego zastosowanie, możliwości oraz główny cel. Rozdział drugi dokładnie charakteryzuje język Visual Basic for Applications w tym historię jego powstania, cechy szczególne odróżniające ten język od pozostałych języków programowania oraz opisuje jego składnię. W kolejnej części znajduje się szczegółowy opis metodologii, która została zastosowana do stworzenia programu. Dokładnie opisany jest tutaj algorytm wykonywania programu. Następny dział jest technicznym przełożeniem wcześniejszych rozważań oraz założeń w jednolity kod programu przy zastosowaniu języka Visual Basic for Applications. Odpowiednie komentarze wyszczególniają i w detalach opisują najistotniejsze miejsca programu. W tym punkcie zostają również wyjaśnione bardziej skomplikowane metody i funkcje pozwalające na realizację założeń stosowanej metodologii. W dalszej części przedstawiony jest opis interfejsu programu. W zakończeniu opisano wyniki otrzymywane przez stworzony program na przykładzie rzeczywistych danych wejściowych. Rezultaty posłużą tutaj do zweryfikowania początkowych założeń programu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject języki programowania pl
dc.subject komputerowe wspomaganie zarządzania pl
dc.subject metody prognozowania pl
dc.title Implementacja wybranej metody prognostycznej w jednolity system transakcyjny oparty na języku Visual Basic for Applications (VBA) pl
dc.title.alternative Implementing selected prognostics method into an investment system based on Visual Basic for Applications (VBA) pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info