Diagnoza sytuacji mobbingowych na przykladzie Banku PEKAO S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalskahh, Halina
dc.contributor.author Wątroba, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-01-13T11:54:17Z
dc.date.available 2015-01-13T11:54:17Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8345
dc.description.abstract Współcześnie prawie każdy człowiek zetknął się z pojęciem mobbingu i potrafi je utożsamić z różnymi przejawami przemocy psychicznej oraz ingerencja w sferę emocjonalna pracownika w jego środowisku pracy. W pierwszym rozdziale poruszyłam teoretyczne zagadnienia związane z mobbingiem, jego przejawami oraz przyczynami. Dokonałam porównania miedzy motywacja a antymotywacja, co pozwoliło na charakterystykę lobbingu rozumianego jako patologia motywowania. Drugi rozdział zawiera analizę źródeł i przejawów mobbingu w środowisku pracy. Ich pochodna są często zachowania agresywne oraz silnie akcentowana przez mobbera potrzeba nadzoru nad pracownikami. Poruszyłam problem zasady równego traktowania pracowników w miejscu pracy, oraz zgłębiłam skutki bliskich i odległych następstw mobbingowej presji na pracownika. Trzeci rozdział poświeciłam prawnej i psychologicznej ochronie przed mobbingiem. Wyjaśniłam, jakie sankcje prawne mogą być zastosowane wobec pracodawcy posługującego sie przemocą psychiczna, dokonałam charakterystyki zachowań mobbingowych pracodawcy, przybliżyłam teorie reaktancji oraz typowych zachowań w sytuacjach mobbingowych. Ostatni – czwarty rozdział, to metodologia badan własnych na przykładzie Banku PEKAO S.A. Przedmiotem moich badan, było stwierdzenie ilu pracowników zatrudnionych w w/w firmie miało do czynienia z mobbingiem- czy jako „ofiara” bądź jako świadek. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject motywacje pl
dc.subject mobbing pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.title Diagnoza sytuacji mobbingowych na przykladzie Banku PEKAO S.A. pl
dc.title.alternative Mobbing situations diagnosis based on the example of bank Pekao S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info