Wpływ czynników motywacji na wyniki sprzedaży w firmie Ducat

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Michalik, Łukasz
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:07:46Z
dc.date.available 2015-01-13T13:07:46Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8370
dc.description.abstract Celem pracy jest pokazanie jaki wpływ na sprzedaż, czyli na efektywną pracę sprzedawców ma motywacja. Jak odpowiednie zmotywowanie podwładnych może wpłynąć na osiąganie wyników przez firmę. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajdują się podstawowe pojęcia dotyczące sprzedaży, a także jej klasyfikacja oraz etapy. Opisany jest również cały proces przez jaki przechodzi handlowiec chcący sprzedać swój produkt. Rozdział drugi jest poświęcony w całości motywacji. Przedstawione są w nim definicje, istota, modele oraz teoria systemu motywacyjnego. Ostatni punkt tej części dotyczy czynników wspomagających motywowanie sprzedawców. Rozdział trzeci poświęcony jest charakterystyce firmy Ducat. Przedstawiona jest jej historia oraz struktura organizacyjna oraz otoczenie konkurencyjne. Ostatnia część poświęcona jest analizie wpływu motywacji na sprzedaż w firmie. Na początku omówiona jest sprzedaż w firmie na przestrzeni lat. Dokonane są porównania wyników. Wszystkie dane na podstawie których przeprowadzone są analizy są udostępnione przez firmę Ducat. W części tej pokazane są zmiany jakie nastąpiły po wprowadzaniu nowego systemu motywacyjnego i jaki wpływ miały one na sprzedaż. Następnie opisane są systemy wynagradzania sprzedawców które miały miejsce w firmie. Przeprowadzono ankietę wśród pracowników firmy mająca na celu sprawdzenie jaki wpływ na sprzedaż w firmie ma motywacja oraz ustalenie najbardziej optymalnego systemu motywacyjnego. Po przeprowadzonej analizie zaproponowano system rozliczeń sprzedawców oraz kierunki udoskonalenia systemu motywacyjnego w firmie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject sprzedaż pl
dc.subject techniki sprzedaży pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject zawód sprzedawcy pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Wpływ czynników motywacji na wyniki sprzedaży w firmie Ducat pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info