Metody analizy finansowej na przykładzie P.P.H.U. GAMRAT S.A. w Jaśle

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Bielamowicz, Aneta
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:08:17Z
dc.date.available 2015-01-13T13:08:17Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8371
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie podstaw, rodzajów, procedur oraz zadań analizy finansowej jako nauki ekonomicznej oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie PPHU GAMART S.A. w Jaśle. Treść pracy ujęto w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teoretyczne analizy ekonomiczno – finansowej w systemie ewidencji gospodarczej ze szczegółowym omówieniem jej pojęcia, celu oraz zadań. Rozdział drugi poświęcono omówieniu przedmiotu oraz zakresu analizy finansowej. Omówiono metody oraz wskaźniki z zakresu analizy finansowej, przedstawiono także model Altmana, który stanowi jedną z metod wczesnego ostrzegania zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki PPHU GAMART S.A. w Jaśle, przedstawiono misję, cel, zakres oraz przedmiot prowadzonej działalności. Czwarty rozdział obrazuje praktyczne zastosowanie metod analizy finansowej w zakresie oceny prowadzonej działalności przez badane przedsiębiorstwo. W oparciu o sprawozdania finansowe za okres lat 2001 – 2003 przeprowadzono analizę struktury majątku i kapitału, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz analizę wskaźnikową. Dodatkowo na podstawie metody Altmana według D.Stosa i J.Gajdki przeprowadzono analizę w zakresie ewentualnego zagrożenia bankructwem omawianego przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przeprowadzono również analizę przyczynowo – skutkową na bazie modelu Du Pont`a. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject analiza ekonomiczna pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject finanse przedsiębiorstwa pl
dc.title Metody analizy finansowej na przykładzie P.P.H.U. GAMRAT S.A. w Jaśle pl
dc.title.alternative Methods of financial analysis on an example of P.P.H.U “Gamart” company in Jasło pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info