Wydajność fiskalna i efekty pozafiskalne podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1992-2002

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Trojanowski, Rafał
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:18:18Z
dc.date.available 2015-01-13T13:18:18Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8377
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie roli i znaczenia podatku dochodowego w polskim systemie podatkowym. Ocenie poddano znaczenie fiskalne podatku oraz efektywność systemu ulg i zwolnień podatkowych, pod kątem realizacji założonych celów ustawowych o charakterze stymulacyjnym i regulacyjnym. Metody badawcze zastosowane w pracy to analiza przepisów prawnych, danych statystycznych, raportów, analiz z wykonania budżetu państwa oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. Założona hipoteza badawcza zakłada weryfikację tezy, iż rozbudowany system ulg i zwolnień podatkowych w połączeniu z licznymi zadaniami regulacyjnymi i stymulacyjnymi nałożonymi na ten podatek – nie sprzyjał realizacji celów nałożonych przez ustawodawcę. Praca podzielona została na cztery rozdziały. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, w tym artykuły naukowe, akty prawne, raporty, materiały informacyjne Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli oraz Głównego Urzędu Statystycznego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject podatek dochodowy pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject zwolnienia podatkowe pl
dc.subject system podatkowy pl
dc.title Wydajność fiskalna i efekty pozafiskalne podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1992-2002 pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info