Specyfika reklamy na rynku kosmetycznym w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dołhasz, Magdalena
dc.contributor.author Hamiga, Monika
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:23:54Z
dc.date.available 2015-01-13T13:23:54Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8386
dc.description.abstract Praca koncentruje się na analizie działań reklamowych w firmach kosmetycznych, a w szczególności na specyfice tych działań. Zasadniczym celem pracy jest zbadanie czy działania reklamowe jakie stosują firmy kosmetyczne mają decydujący wpływ na zachowania konsumentów. Praca składa się z czterech rozdziałów, zawierających omówienia problematyki w ujęciu teoretycznym wykorzystując w tym zakresie liczne pozycje zwarte, analizę danych ze źródeł wtórnych (raporty z czasopism i stron internetowych) oraz prezentacje wyników badań własnych. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne zagadnienia dotyczące reklamy. Przedstawiono istotę i znaczenie promocji oraz scharakteryzowano elementy promotion-mix. Kolejno skoncentrowano się na pojęciu i mechanizmach reklamy. W rozdziale tym ujęto także znaczenie psychologicznych aspektów reklamy, które w dużym stopniu oddziałują na zachowania konsumentów. Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce rynku kosmetycznego. Opisuje występujące na tym rynku elementy oraz rozwój rynku w ostatnich trzech latach 2004-2006 w poszczególnych kategoriach produktowych. Rozdział trzeci to analiza działań reklamowych firm kosmetycznych. W rozdziale tym przedstawiono prawne aspekty reklamy kosmetyków, wydatki firm kosmetycznych na reklamę, omówiono również specyfikę reklamy produktów kosmetycznych oraz porównano reklamy dwóch firm Eris i L’Oreal. Rozdział czwarty przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych na studentach zaocznych wszystkich lat studiujących w WSB-NLU w Nowym Sączu. Badania te dotyczą wpływu reklamy kosmetyków na zachowania nabywców oraz ich opinii odnośnie działań reklamowych na rynku kosmetycznym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject reklama pl
dc.subject efektywność reklamy pl
dc.subject decyzje konsumenckie pl
dc.subject rynek kosmetyków pl
dc.title Specyfika reklamy na rynku kosmetycznym w Polsce pl
dc.title.alternative Specificity of advertising on cosmetic market in Poland pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info