Zarządzanie jakością na przykładzie PPHU Erbet Spółka z o. o. w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Ćwikowska, Dorota
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:24:29Z
dc.date.available 2015-01-13T13:24:29Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8388
dc.description.abstract Celem pracy jest pokazanie na przykładzie PPHU ,,ERBET” Sp. z o.o. jak umiejętnie i świadomie wprowadzić, a następnie doskonalić system zarządzania jakością z uwzględnieniem kapitału ludzkiego jako najważniejszego czynnika gwarancji sukcesu firmy, oraz przedstawienie jakie efekty ekonomiczne przyniosło badanej jednostce gospodarczej wdrożenie ISO. W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota kompleksowego zarządzania jakością poprzez prezentację jego etapów i założeń, w tym koncepcji autorskich E.W. Deminga, J.M. Jurana. Rozdział drugi obejmuje proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki profilu działalności firmy PPHU ,,ERBET” Sp. z o. o., przedstawiono wymagania normy ISO 9001:2000, stan zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przed wdrożeniem ISO, zestawiono zagadnienia procesu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania. Skoncentrowano się na zagadnieniach certyfikacji, audytach certyfikacyjnych oraz przebiegu procesu certyfikacyjnego w firmie ,,ERBET”. W ostatnim, czwartym rozdziale poddano analizie funkcjonowanie wdrożonego systemu zarządzania jakością. Weryfikacja ta dotyczy potencjału ludzkiego, jego zatrudnienia, kwalifikacji, bezpieczeństwa pracy oraz realizacji pozostałych celów jakości tj. zadowolenie klienta, terminowość zakończenia robót, ilość reklamacji, usterek itp. Na koniec dokonano oceny efektów ekonomicznych wdrożenia ISO w przedsiębiorstwie. Przy pisaniu pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, materiały zaczerpnięte z internetu oraz wewnętrzne materiały i sprawozdania finansowe udostępnione przez firmę ,,ERBET”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject normy ISO pl
dc.subject wdrażanie systemu ISO pl
dc.subject certyfikacja systemu jakości pl
dc.title Zarządzanie jakością na przykładzie PPHU Erbet Spółka z o. o. w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Quality management on the example of the production commercial service company,, Erbet" Limited Liability Company in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info