Charakterystyka zjawiska mobbingu z uwzględnieniem środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sapeta, Tomasz
dc.contributor.author Czaja, Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:26:24Z
dc.date.available 2015-01-13T13:26:24Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8395
dc.description.abstract Celem pracy było przybliżenie zjawiska mobbingu z uwzględnieniem uczelni wyższych, jak i analiza stanu obecnego w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Zamiarem autora było objaśnienie czym właściwie jest mobbing, zebranie informacji na temat prześladowania w miejscu pracy, jak znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy to negatywne zjawisko występuje również w WSB-NLU. Niniejsza praca składa się z czterech powiązanych ze sobą merytorycznie rozdziałów: dwóch rozdziałów teoretycznych, a także rozdziału metodycznego i empirycznego. W części teoretycznej została przybliżona tematyka mobbingu, geneza pojęcia, powód występowania, konsekwencje dla pracownika, organizacji, społeczeństwa, a także aspekt prawny zjawiska. Zagadnienia zawarte w rozdziale metodycznym zawierają cel, zakres, a także opis badań przeprowadzonych w Wyższej Szkole Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu. Badania te stanowią próbę analizy stanu obecnego pod kątem występowania mobbingu na uczelni. Rozdział empiryczny zawiera ocenę i podsumowanie przeprowadzonych badań, a także konsekwencje występowania mobbingu oraz własne propozycje odnośnie ograniczenia tego zjawiska w środowisku akademickim uczelni. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject mobbing pl
dc.subject szkolnictwo wyższe pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.title Charakterystyka zjawiska mobbingu z uwzględnieniem środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Characteristics of the phenomenon of mobbing with taking into account the academic environment of Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info