Fundusze strukturalne jako nowy nurt rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Adamowicz, Alfreda
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:37:02Z
dc.date.available 2015-01-13T13:37:02Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8428
dc.description.abstract Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytania: -czy fundusze strukturalne są szansą rozwojową dla MSP, czy budzą rozczarowanie?, -jaki zasób wiadomości musi posiadać przedsiębiorca odnośnie dotacji?, -jak zbudowane i przygotowane są programy oraz działania?, -czy przedsiębiorca jest przygotowany do zarządzania otrzymaną dotacja?, -od jakich warunków zależy efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych? -czy są bariery?, -co należy zmienić, jakie podjąć działania by środki te lepiej wykorzystać? Podjęto próbę analizy efektywności programów pomocowych, form wsparcia zarówno kapitałowych, instytucjonalnych jak i legislacyjnych, oraz dokonano oceny osiągniętych rezultatów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w następującej kolejności. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę funduszy strukturalnych, cele, założenia polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), klasyfikację, zasady funkcjonowania oraz programy rozwojowe w całej europejskiej wspólnocie. Drugi rozdział pokazuje politykę strukturalną w Polsce, programy operacyjne w latach 2006-04 oraz 2007-13.,pozwalające uzyskanie środków finansowych na zwiększenie inwestycji, modernizacje oraz dostosowanie podmiotu, do osiągnięć standardów UE w zakresie ochrony środowiska ,czy obowiązujących międzynarodowych standardów rachunkowości. Rozdział ten wskazuje również na obowiązujący system zarządzania i kontroli wykorzystanych funduszy. W trzecim rozdziale opisano efekty z przyjętych programów dla gospodarki w tym dla rozwoju MSP. W pracy wykorzystano dostępną literaturę, strony internetowe, artykuły prasowe , raporty Min. Rozwoju Regionalnego, PARP oraz akty prawne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject polityka strukturalna UE pl
dc.subject fundusze strukturalne pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject finansowanie przedsiębiorczości pl
dc.title Fundusze strukturalne jako nowy nurt rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Financing small and medium size companies with UE funds – new perspective of develeopment pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info