Ustanawianie rządów na terenach podbitych na przykładzie Japonii, Niemiec, Afganistanu i Iraku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ekes, Janusz
dc.contributor.author Woźny, Piotr
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:37:30Z
dc.date.available 2015-01-13T13:37:30Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8429
dc.description.abstract Niniejsza praca ma na celu przedstawienie złożonej problematyki ustanawiania rządu przez państwo zwyciężające wojnę, na terytoriach przez nie podbitych. Przeanalizowano dwa przypadki historyczne, które stanowią przykłady operacji przeprowadzonej skutecznie. Pierwsze dwa rozdziały przedstawiają historię Japonii oraz Niemiec, w perspektywie ich udziału w przegranej wojnie, oraz politycznej działalności sił okupacyjnych na ich terenie. Sporo miejsca poświęcono opisowi tradycji politycznych państw podbitych, do których to często nowo ustanawiany porządek nawiązywał. Rządy ustanowione po zakończeniu drugiej wojny światowej w Japonii oraz Niemczech dały początek nowej kulturze politycznej, znacząco odbiegającej od przedwojennego stanu rzeczy. Przekształciły tradycyjnych agresorów w orędowników pokoju. Przedstawiono również przykłady współczesne – Afganistan oraz Irak. Historia jeszcze nie zamknęła jeszcze tych rozdziałów, należy się zatem spodziewać, że przedstawiony obraz szybko ulegnie zmianom po części nieprzewidywalnym. We wszystkich badanych przypadkach dokonano analizy ciągu zdarzeń prowadzących do konfliktu zbrojnego, w skrócie przedstawiono klęski militarne obalonych rządów i sposób w jaki zostały odsunięte od władzy. Natomiast w większym stopniu skupiono się na powojennym rozwoju wydarzeń. Przeanalizowano dziesiątki dokumentów i rekonstruowano łańcuchy przyczynowo – skutkowe. Pozwoliło to na próbę uzyskania charakterystyki procesu okupacji i samego ustanowienia rządów, oraz na porównanie procesów zaszłych w krajach okupowanych. Celem głównym pracy było przedstawienie metod osiągania politycznych celów zwycięstwa militarnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject konflikty zbrojne pl
dc.subject stosunki międzynarodowe pl
dc.subject polityka okupacyjna pl
dc.title Ustanawianie rządów na terenach podbitych na przykładzie Japonii, Niemiec, Afganistanu i Iraku pl
dc.title.alternative Establishing of government on the occupied territories examples of Japan, Germany, Afganistan and Iraq pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info