Strategia marketingowa Grupy Żywiec S.A. na rynkach zagranicznych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiktor, Jan W.
dc.contributor.author Świętosławski, Jakub
dc.date.accessioned 2015-01-13T14:08:23Z
dc.date.available 2015-01-13T14:08:23Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8462
dc.description.abstract Obecnie każda firma winna posiadać w swojej strukturze marketing. Praca ma potwierdzić konieczność istnienia takiego elementu organizacyjnego, który z jednej strony zapewniłby stały dopływ informacji o wszystkich zjawiskach i procesach rynkowych, a z drugiej strony wskazywał pożądany kierunek działania firmy. Praca ma dwie części tzn. teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zawarta została analiza wybranych aspektów wpływu internacjonalizacji przedsiębiorstw na kształtowanie się współczesnego marketingu oraz zaprezentowano dotychczasowe poglądy na strategie marketingowe przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. Część praktyczna to przedstawienie strategii marketingowych, na przykładzie działalności Grupy Żywiec S.A. na rynkach zagranicznych. Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne podstawy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Omówione tutaj zostały podstawowe pojęcia dotyczące samej internacjonalizacji, jej motywów oraz korzyści, jakie uzyskujemy z umiędzynarodowienia działalności firmy. W rozdziale drugim opisano otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa, zakres prowadzonych badań marketingowych, natomiast w rozdziale trzecim strategie jego wejścia na rynek zagraniczny. W rozdziale czwartym przedstawiono definicje, rodzaje i przykłady strategii marketingowej. Efektem końcowym pracy jest przedstawienie w rozdziale piątym możliwej strategii marketingowej wprowadzenia na rynek międzynarodowy produktu w oparciu o działalność firmy piwowarskiej Żywiec S.A, będącej częścią liczącej się w świecie korporacji Heineken. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rynki międzynarodowe pl
dc.subject marketing międzynarodowy pl
dc.subject strategia przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategia marketingowa pl
dc.subject browarnictwo pl
dc.title Strategia marketingowa Grupy Żywiec S.A. na rynkach zagranicznych pl
dc.title.alternative Grupa Żywiec SA marketing strategy on foreign markets pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info