Diagnoza sytuacji mobbingowych na przykladzie Banku PEKAO S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Wątroba, Katarzyna
dc.date.accessioned 2015-01-13T14:22:21Z
dc.date.available 2015-01-13T14:22:21Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8498
dc.description.abstract Współcześnie prawie każdy człowiek zetknął się z pojęciem mobbingu i potrafi je utożsamić z różnymi przejawami przemocy psychicznej oraz ingerencją w sferę emocjonalną pracownika w jego środowisku pracy. Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy, gdyż po pierwsze – problem zachowań mobbingowych narasta, a po drugie – zjawisko to będące przeciwieństwem motywacji rzutuje niekorzystnie na funkcjonowanie zespołów pracowniczych, obniża ich efektywność zadaniową oraz osłabia motywacyjność. W pierwszym rozdziale poruszono teoretyczne zagadnienia związane z mobbingiem, jego przejawami oraz przyczynami. Dokonano porównania miedzy motywacją a antymotywacją, co pozwoliło na charakterystykę mobbingu rozumianego jako patologia motywowania. Drugi rozdział zawiera analizę źródeł i przejawów mobbingu w środowisku pracy. Ich pochodną są często zachowania agresywne oraz silnie akcentowana przez mobbera potrzeba nadzoru nad pracownikami. Poruszono problem zasady równego traktowania pracowników w miejscu pracy, oraz bliskich i odległych skutków następstw mobbingowej presji na pracownika. Trzeci rozdział poświęcono prawnej i psychologicznej ochronie przed mobbingiem. Jakie sankcje prawne mogą być zastosowane wobec pracodawcy posługującego się przemocą psychiczną, dokonano charakterystyki zachowań mobbingowych pracodawcy, przybliżyłam teorie reaktancji oraz typowych zachowań w sytuacjach mobbingowych. Ostatni rozdział, to metodologia badań własnych na przykładzie Banku PEKAO S.A. Przedmiotem badań, było stwierdzenie ilu pracowników zatrudnionych w w/w firmie miało do czynienia z mobbingiem- czy jako „ofiara” bądź jako świadek. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject mobbing pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.title Diagnoza sytuacji mobbingowych na przykladzie Banku PEKAO S.A. pl
dc.title.alternative Mobbing situations diagnosis based on the example of bank PEKAO S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info