Analiza rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie FHU Blachodachy S.J.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Bogusz, Leszek
dc.date.accessioned 2015-01-13T14:41:47Z
dc.date.available 2015-01-13T14:41:47Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8510
dc.description.abstract Celem pracy jest przybliżenie znaczenia analizy rozwoju przedsiębiorstw oraz czynników i barier rozwoju występujących w firmie na przykładzie firmy „BLACHODACH” należącej do branży budowlanej. Mówiąc o rozwoju przedsiębiorczości w Polsce , nie sposób pominąć warunków prawnych i ekonomicznych, które rozwój ten umożliwiły. Podstawowym warunkiem, umożliwiającym pojawienie się prywatnych przedsiębiorstw na rynku, było stworzenie warunków gospodarki rynkowej. Tematyka poruszająca zagadnienia teoretyczne została zamieszczona w rozdziale pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym natomiast część praktyczna została zaprezentowana w rozdziale szóstym, siódmym i ósmym. Rozdział pierwszy pracy zawiera informacje dotyczące pojęcia przedsiębiorstwa i jego rozwoju, struktury organizacyjnej oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Rozdział drugi przedstawia poszczególne fazy i cykle życia organizacji jako modelu rozwoju przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci i czwarty ukazuje mierniki i kategorie pomiaru rozwoju przedsiębiorstwa takie jak: wartość, pozycję oraz wielkość przedsiębiorstwa oraz poszczególne czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw. Rozdział piąty przedstawia podstawowe metody badania i rozwiązywania problemu. Rozdział szósty koncentruje się na opisie firmy „BLACHODACH”. Treść tego rozdziału dotyczy głównie charakterystyki firmy, głównie jej przedmiotu działania, struktury organizacyjnej oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej. W dwóch ostatnich rozdziałach tj. siódmym i ósmym przedstawiono narzędzia analizy konkurencyjnej w odniesieniu do firmy „BLACHODACH” oraz wynikające z tej analizy pewne usprawnienia i propozycje rozwiązań na przyszłość. W pracy do omówienia zagadnień teoretycznych została wykorzystana literatura przedmiotu, natomiast charakterystykę oraz ogólną analizę firmy „BLACHODACH” dokonano w oparciu o materiały udostępnione przez firmę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.subject cykl życia organizacji pl
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Analiza rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie FHU Blachodachy S.J. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info