Znaczenie analizy strategicznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, na przykładzie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Filipek, Barbara
dc.date.accessioned 2015-01-13T15:12:06Z
dc.date.available 2015-01-13T15:12:06Z
dc.date.issued 2014-09-07 23:07:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8527
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy było przedstawienie wpływu analizy strategii i wybranych metod analizy strategicznej dla powodzenia MSP przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The aim of this study was to analyze the impact of the strategy and selected methods of strategic analysis for successful SME business. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject planowanie pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategic analysis pl
dc.subject management pl
dc.subject planning pl
dc.subject business development pl
dc.title Znaczenie analizy strategicznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, na przykładzie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” pl
dc.title.alternative The importance of strategic analysis in the development of small and medium-sized enterprises, for example, the Agricultural Production Cooperative "Breakthrough" pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-11-18T11:17:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info