Narcyz Wiatr – „Zawojna” działacz ludowy i organizator ruchu oporu w Małopolsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hampel, Józef
dc.contributor.author Kulig, Roman
dc.date.accessioned 2015-02-11T12:30:25Z
dc.date.available 2015-02-11T12:30:25Z
dc.date.issued 2014-11-27 11:09:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8547
dc.description.abstract Narcyz Ignacy Wiatr wywarł ogromy wpływ na kształt ideologiczny i rozwój ruchu ludowego na terenie powiatu nowosądeckiego w latach trzydziestych XX wieku oraz na kształt i formy chłopskiego ruchu oporu w Małopolsce w czasie okupacji niemieckiej. Słuszność powyższych hipotez starano się udowodnić poprzez analizę dokumentów źródłowych oraz opracowań naukowych dotyczących historii, rozwoju, form działalności oraz strategii organizacji ruchu ludowego. Głównym założeniem niniejszej pracy było przedstawienie, na przykładzie osoby Narcyza Wiatra, rozwoju organizacji ruchu ludowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz w czasie II wojny światowej. W pracy tej starano się udowodnić, że Narcyz Wiatr wywarł decydujący wpływ na rozwój organizacji młodzieżowych ruchu ludowego na terenie Sądecczyzny oraz na kształt i formy działalności chłopskich oddziałów zbrojnych w czasie okupacji niemieckiej. Po analizie dostępnych materiałów udało się udowodnić, że przyjęte hipotezy okazały się prawdziwe. pl
dc.description.abstract Narcyz Ignacy Wiatr had a huge influence on the ideological shape and development of the peasant movement in the district of Nowy Sacz in the thirties of the twentieth century, and on the shape and form of peasant resistance movement in Lesser Poland during the German occupation. The legitimacy of these hypotheses was to be proved through analysis of many source documents and historic scientific papers on history, development, forms of activities and strategies of the peasant movement organization. The main objective of this study was to present on the exemplar of Narcyz Wiatr, the development of the peasant movement organization during the interwar period and during World War II. In this paper, I tried to demonstrate that Narcyz Wiatr had a massive influence on the development of youth peasant movement organizations in Sądecczyzna and on the shape and forms of activities of the armed peasant troops during the German occupation. After the analysis of the available materials, the presented hypothesis were proved to be true. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ruch ludowy pl
dc.subject organizacja pl
dc.subject strategia pl
dc.subject ideologia pl
dc.subject konspiracja pl
dc.subject Ruch Oporu Chłopów pl
dc.subject Chłopska Straż pl
dc.subject Bataliony Chłopskie pl
dc.subject Ludowa Straż Bezpieczeństwa pl
dc.subject Związek Walki Zbrojnej pl
dc.subject Armia Krajowa pl
dc.subject peasant movement pl
dc.subject organization pl
dc.subject strategy pl
dc.subject ideology pl
dc.subject conspiracy pl
dc.subject Peasants Resistance Movement pl
dc.subject Peasant Security Guard pl
dc.subject Peasant Battalions pl
dc.subject Union of Armed Struggle pl
dc.subject Home Army pl
dc.title Narcyz Wiatr – „Zawojna” działacz ludowy i organizator ruchu oporu w Małopolsce pl
dc.title.alternative Narcyz Wiatr – „Zawojna” peasant activist and organizer of the popular resistance movement in the Lesser Poland region pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-02-10T11:03:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info