Wpływ innowacyjności na przewagę konkurencyjną na przykładzie Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „GRAND” w Jasiennej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Nowak, Barbara
dc.date.accessioned 2015-02-13T11:31:26Z
dc.date.available 2015-02-13T11:31:26Z
dc.date.issued 2014-10-23 08:36:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8558
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza istoty innowacyjności i przewagi konkurencyjnej oraz określenie wpływu wdrożonych innowacji na przewagę konkurencyjną Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „GRAND”, w latach 2005-2013. Głównymi metodami badawczymi zastosowanymi w badaniu są analiza danych wtórnych, wywiad bezpośredni, częściowo ustrukturyzowany i obserwacja uczestnicząca. Innowacje wdrożone w latach 2005-2013 dotyczyły takich obszarów działalności firmy jak, produkcja, asortyment, marketing i organizacja pracy. W omawianym okresie zrealizowano innowacje produktowe, usługowe, marketingowe i organizacyjne. Z historycznej analizy porównawczej, przy pomocy metody kluczowych czynników sukcesu i metody profili konkurencyjnych, wynika, że między rokiem 2005 i 2013 pozycja konkurencyjna firmy uległa znacznej poprawie. pl
dc.description.abstract The aim of this study is to analyze the essence of innovation and competitive advantage, as well as to determine the influence of initiated innovations on competitive advantage in the manufacturing, service and trading company “GRAND”, in the years 2005 and 2013. The main methods applied in this study are: analysis of secondary data, direct, semistructured interview, and participant observation. Innovations implemented in the period 2005 - 2013 covered the following areas of company activities: production, product and service portfolio, marketing and organization of work. In the period mentioned, the product, service, marketing and organizational innovations were introduced. Based on the historical comparative analysis and based the methods of the key success factors and of competitive profiles, it was found that between 2005 and 2013, the competitive position of the “GRAND” company improved significantly. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject innowacja pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject innovation pl
dc.subject competition pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject firma „GRAND” pl
dc.subject the "GRAND" company pl
dc.title Wpływ innowacyjności na przewagę konkurencyjną na przykładzie Zakładu Usługowo – Produkcyjno – Handlowego „GRAND” w Jasiennej pl
dc.title.alternative The impact of innovation on the competitive advantage on the example of Manufacturing, Service and Trading company “GRAND” in Jasienna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-02-11T13:31:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info