Tworzenie i uruchomienie Ośrodka Wczasów Zdrowotno-Wypoczynkowych Pod Borem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Urbańczyk, Wiktor
dc.date.accessioned 2015-02-16T10:33:49Z
dc.date.available 2015-02-16T10:33:49Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8577
dc.description.abstract Celem pracy jest zaprezentowanie procesu tworzenia nowego przedsiębiorstwa w obowiązujących obecnie w Polsce uwarunkowaniach prawno-administracyjnych. Opracowanie ma na celu zarówno charakterystykę uwarunkowań formalno-prawnych dla tworzenia oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, jak również omówienie procesu inkubacji pomysłu na działalność. W szczególności zaś celem niniejszego opracowania było napisanie opartego na realiach polskiej gospodarki biznes planu dla tworzonego od podstaw przedsiębiorstwa. Treść pracy została podzielona na trzy rozdziały. Rozdział I zawiera charakterystykę uwarunkowań administracyjno-prawnych działalności przedsiębiorstw w Polsce. Omówione w nim zostały procedury i działania konieczne do podjęcia w momencie tworzenia nowego przedsiębiorstwa. Rozdział II opisuje proces wyboru oraz analizy obszaru, w którym będzie działać nowo tworzone przedsiębiorstwo. Proces ten przebiega od inkubacji pomysłu na działalność, poprzez jego weryfikację, aż po konkretne działania taki jak badanie rynku, wybór formy działalności czy też identyfikacja przyszłych klientów oraz konkurentów. Działania mające na celu oszacowanie czasu realizacji przedsięwzięcia, koniecznych nakładów oraz źródeł finansowania inwestycji również zostały przybliżone w tej części pracy. Rozdział III stanowi biznes plan przedsiębiorstwa, prowadzącego ośrodek wczasów zdrowotno-wypoczynkowych, tworzonego na terenie Żywiecczyzny. Zawiera charakterystykę ośrodka, opis usług świadczonych w ramach jego działalności, analizę rynku wczasów zdrowotno-wypoczynkowych. Przedstawiono w nim również plan marketingowy przedsiębiorstwa oraz jego planowaną strukturę organizacyjną. Elementy analizy szans i zagrożeń oraz analizy finansowej mają za zadanie odpowiedź na pytanie o racjonalność podejmowanych działań. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject rodzaje działalności gospodarczej pl
dc.subject formy działalności gospodarczej pl
dc.subject biznes plan pl
dc.title Tworzenie i uruchomienie Ośrodka Wczasów Zdrowotno-Wypoczynkowych Pod Borem pl
dc.title.alternative Establishing and initiating the Health and Recreation Holiday Center Pod Borem pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info