Zarządzanie przez jakość czynnikiem sukcesu w hotelarstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Szymanek, Łukasz
dc.date.accessioned 2015-02-16T10:37:43Z
dc.date.available 2015-02-16T10:37:43Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8587
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza wpływu zarządzania przez jakość na sukces w hotelarstwie, jakim jest wysoki standard obsługi klienta i jego zadowolenie. Przyjęto trzy hipotezy badawcze: 1. Zarządzanie jakość przedsiębiorstwie przez w usługowym jest czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. 2. Stosowanie narzędzi zarządzania jakością poprawia efektywność zarządzania poprzez obniżkę kosztów, jak również buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i ich lojalność wobec firmy Hipotezy te zostaną zweryfikowane poprzez szczegółową analizę przykładów praktycznych oraz studium literatury. Praca zawiera cztery rozdziały i zakończenie. Rozdział pierwszy poświęcony jest istocie produktu turystycznego. Wskazuje składniki produktu turystycznego, rodzaje produktu turystycznego, jego cechy oraz cykl życia produktu turystycznego. Cześć pierwsza przedstawia usługę hotelarska jak specyficzny produkt. Prezentuje również klasyfikacje hotelarstwa w Polsce. Rozdział drugi w całości poświęcona jest omówieniu pojęcia jakości, genezy norm jakości. Rozdział trzeci dotyczy istoty zarządzania zasobami ludzkimi w usługach hotelarskich. Podkreśla rolę personelu oraz wpływ personelu na relację z klientem. W tej części pracy przedstawione są struktury organizacyjne i systemy zarządzania, a także problem pozyskiwania personelu i metody oceny. Prezentuje ważność motywacji, oraz różne techniki zarządzania personelem. Rozdział czwarty poświęcony jest porównaniu hoteli. Przybliża powstanie oraz rozwój hoteli oraz zakres działalności spółki i prezentacje usług oferowanych przez nie. Przedstawia także wyniki badania, które miało ukazać różnicę pomiędzy hotelem sieciowym i niezrzeszonym. Prezentuje również sposoby zarządzania w poszczególnych hotelach. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, artykuły naukowe, strony internetowe i materiały wewnętrzne badanych przedsiębiorstw. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject hotelarstwo pl
dc.subject produkt turystyczny pl
dc.subject jakość pl
dc.subject systemy jakości pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title Zarządzanie przez jakość czynnikiem sukcesu w hotelarstwie pl
dc.title.alternative Quality management as a factor of success in hospitality management pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info