Wpływ jakości usług na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na przykładzie restauracji „4 Pory Roku”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Tomaszek, Natalia
dc.date.accessioned 2015-02-19T12:04:04Z
dc.date.available 2015-02-19T12:04:04Z
dc.date.issued 2014-10-21 02:01:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8601
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza przeprowadzonych badań marketingowych i wyciągnięcie wniosków w jaki sposób można osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez wysoką jakość świadczonych usług. Temat pracy jest aktualny z powodu wciąż rosnącego znaczenia gastronomii. Badania marketingowe zastosowane w pracy mają charakter pierwotny. Ich celem jest określenie w jaki sposób klienci postrzegają przedsiębiorstwo: jego słabe i silne strony, oraz jak jakość usług wpływa na przewagę konkurencyjną. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw rośnie konkurencja. Każda firma stara się sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów poprzez zapewnienie wyższej jakości oferowanych usług. I rozdział opisuje teoretyczne zagadnienia dotyczące strategii konkurencji i przewagi konkurencyjnej. Analizie poddano takie zagadnienia jak: konkurencja, konkurencyjność przedsiębiorstw, elementy strategii, jej budowę oraz rodzaje. II rozdział dotyczy zarządzania jakością. Omówione zostały w nim podstawowe definicje jakości, etapy rozwoju zarządzaniem jakością, istota znaczenia TQM w ciągłym doskonaleniu oraz porównanie do konkurencji. III rozdział skupia się na zarządzaniu jakością w gastronomii i na znaczeniu orientacji na klienta. Charakteryzuje współczesnego klienta, jego oczekiwania i potrzeby. IV rozdział to charakterystyka restauracji „4 Pory Roku”. Znajduje się w nim analiza badań marketingowych oraz zalety i wady badanego tematu. Aby utrwalić pozycję przedsiębiorstwa na rynku należy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jakość produktu jest głównym elementem konkurencyjności. Przedsiębiorstwa, aby przetrwać na rynku muszą być ukierunkowane na potrzeby, oczekiwania i preferencje klientów. pl
dc.description.abstract The aim of the dissertation is the analysis of the marketing research, which allowed to draw the conclusions on how to achieve the competitive advantage. The still growing importance of gastronomy makes the analyzed subject very up-to-date. The primary research based on SWOT analysis aims to identify the consumers’ perception of gastronomy services’ quality. The market competition is getting stronger due to the burgeoning number of gastronomy providers. Customers’ needs and expectations are met only by achieving high quality services. Chapter 1 provides theoretical issues connected with competitive strategy and competitive advantage. This chapter briefly analyses such terms as: competition, competitiveness of the companies, the elements of the strategy, its structure and kinds. Chapter 2 concerns quality management. It contains basic definitions of quality, stages of quality development and the substance of TQM. Chapter 3 focuses on the quality management in gastronomy. It describes modern customer, his expectations and needs. Chapter 4 provides ‘4 Pory Roku’ restaurant characteristic. It contains marketing research analysis and both advantages and disadvantages of investigated subject. To maintain the position on the market the company should provide services at the highest level. Product quality is the most important element of competitiveness. The company in order to survive in the market should be focused on the needs and expectations. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jakość usług pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject usługi gastronomiczne pl
dc.subject restauracja pl
dc.subject quality of service pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject gastronomy services pl
dc.subject restaurant pl
dc.title Wpływ jakości usług na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na przykładzie restauracji „4 Pory Roku” pl
dc.title.alternative The importance of quality in creating competitive advantage on the example of ‘4 Pory Roku’ restaurant pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-02-11T13:45:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info