Analiza konfliktów w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X i Y

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Bach, Magdalena
dc.date.accessioned 2015-06-23T10:35:07Z
dc.date.available 2015-06-23T10:35:07Z
dc.date.issued 2015-03-28 19:57:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8640
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy była analiza sytuacji konfliktowych występujących w miejscach pracy- dwóch firmach budowlanych. Zastosowane narzędzie badawcze to kwestionariusz ankiety zawierający dziewiętnaście pytań dotyczących m.in. przyczyn powstawania konfliktów oraz ich pozytywnych i negatywnych skutków, a także zachowań pracowników i kierowników w razie wystąpienia sytuacji konfliktowych. Badaniem przeprowadzonym w listopadzie i grudniu 2014 objęto celową grupę 101 osób zatrudnionych w dwóch przedsiębiorstwach budowlanych: X i Y. Przeprowadzona analiza wykazała, że konflikty najczęściej występują pomiędzy pracownikami lub grupami. Pracownicy w sytuacjach konfliktowych starają się jak najszybciej dojść do ugody, a ich przełożeni natychmiast reagują i próbują wyjaśnić spór. U podłoża konfliktów leży w głównej mierze brak porozumienia i dobrej komunikacji, a także różnice zdań, poglądów czy charakterów. W takich sytuacjach u większości respondentów powstaje stres i niezadowolenie; równocześnie dzięki takim sytuacjom poprawia się współpraca w zespole, a krytyczna ocena z zewnątrz pomaga przeanalizować własne działania. pl
dc.description.abstract The subject of this thesis is the analysis of the conflict situations at workplace. The questionnaire containing nineteen questions was applied as a research tool. The questions concerned the root causes of the conflicts and their positive and negative consequences, and also the behaviours of the employees and the managers in the conflict situations. The research was completed in November and December 2014 and it encompassed the sample of 101 employees of two individual construction companies: X and Y. The conducted analysis demonstrates that the conflicts occur most often between the employees or their groups. In case of the conflict the employees strive to reach an agreement as soon as possible and their managers react immediately trying to solve the feud. The conflicts originate mainly from the lack of understanding and the lack of good communication and also from the different views, opinions or characters. According to the majority of the responders such situations cause stress and dissatisfaction however at the same time as the result they improve the teamwork. Also the critical assessment from outside helps to analyse one’s own actions and behaviours. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konflikt pl
dc.subject spór pl
dc.subject analiza pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject pracownik pl
dc.subject pracodawca pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject zachowanie pl
dc.subject badanie pl
dc.subject conflict pl
dc.subject dispute pl
dc.subject analysis pl
dc.subject business pl
dc.subject employee pl
dc.subject employer pl
dc.subject questionnaire pl
dc.subject behaviour pl
dc.subject research pl
dc.title Analiza konfliktów w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa X i Y pl
dc.title.alternative The analysis of conflicts in the companies X and Y pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-06-18T13:14:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info