Ochrona żywnościowych produktów tradycyjnych na terenie Sądecczyzny

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Grzyb, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-07-07T09:55:14Z
dc.date.available 2015-07-07T09:55:14Z
dc.date.issued 2015-02-23 20:07:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8669
dc.description.abstract Żywnościowe produkty tradycyjne wiążą się z długoletnim dziedzictwem, które stanowi o ich wyjątkowych wartościach smakowych oraz wysokiej jakości. Tradycja kulinarna stanowi dorobek kulturalny mieszkańców danego regionu. Nad prawidłowym obiegiem informacji oraz stosowaniem się do regulacji prawnych odnośnie produktów tradycyjnych na poziomie kraju opiekę sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowe regulacje dają działania Unii Europejskiej. W niniejszej pracy zbadano jak mieszkańcy Sądecczyzny postrzegają produkty tradycyjne regionu, które znają i jak oceniają ich korelację z branżą turystyczną. Narzędzie badawcze jakie zostało użyte w pracy to ankieta. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na weryfikację hipotez badawczych. Mieszkańcy Ziemi Sądeckiej dobrze znajdą produkty tradycyjne, większość z ankietowanych często je spożywa. Mieszkańcy Sądecczyzny zgodnie twierdzą, że odpowiednia promocja produktów tradycyjnych przyczyni się do wzrostu popytu na usługi i produkty turystyczne. pl
dc.description.abstract Traditional nutritional products are connected with a long-term heritage, which constitute about their exceptional taste values and quality. The culinary tradition is the cultural legacy of the inhabitants of the given region. The Ministry of Agriculture and Rural Development performs the protection of the proper circulation of informations, and following the regulations in the traditional products at the national level. The European Union actions give some more additional regulations. In this thesis, it was tested how the inhabitants of 'Sądeczczyzna' perceives the traditional products of their region, which they know well, and how they rate their correlation with the tourist industry. The survey is a research instrument that has been used in this work. The obtained results allowed us to verify the research hypotheses. The inhabitants of 'Ziemia Sądecka' well know their traditional products, and whats more, most of the respondents often eats them. Inhabitants of 'Sądeczczyzna' agree with each other, and think, that the adequate promotion of the traditional products will contribute to an increase the demand of the tourists services and products. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject produkt tradycyjny pl
dc.subject Sądecczyzna pl
dc.subject Ziemia Sądecka pl
dc.subject produkt regionalny pl
dc.subject Lista Produktów Tradycyjnych pl
dc.subject Sądecczyzna pl
dc.subject Ziemia Sądecka pl
dc.subject regional product pl
dc.subject traditional product pl
dc.subject traditional product list pl
dc.title Ochrona żywnościowych produktów tradycyjnych na terenie Sądecczyzny pl
dc.title.alternative Protection of traditional food products in Sądecczyzna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-06-24T13:34:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info