Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy budowlanej Owsianka u.a. GbR w latach 2009-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Owsianka, Urszula
dc.date.accessioned 2015-07-07T13:41:58Z
dc.date.available 2015-07-07T13:41:58Z
dc.date.issued 2015-06-21 07:56:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8676
dc.description.abstract Praca prezentuje analizę finansową przedsiębiorstwa na przykładzie firmy budowlanej Owsianka u.a. GbR. w latach 2009-2013. W pierwszej części przedstawiono przedmiot oraz zakres analizy finansowej. Omówione zostały rodzaje analiz finansowych oraz źródła informacji potrzebne do oceny finansowej. W rozdziale drugim scharakteryzowano analizę bilansu, jak również analizę wyników. Szczegółowo omówiono wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności oraz wskaźnik efektywności aktywów. Ostatni rozdział opisuje charakterystykę działalności, ale także prezentuje dogłębną analizę oceny wskaźnikowej. W rozdziale trzecim porównano również rachunkowość niemiecką i polską. pl
dc.description.abstract This masters’s thesis presents financial analysis on the example of the construcion and erection company Owsianka u.a. GbR, in the years 2009-2013. The first part present the subject and scope of financial analysis. This section describes the types of financial analysis and sources of information needed to assess the financial. In the second chapter characterized the analysis of the balance sheet, as well as analysis of the results. Discusses in detail liquidity ratio, debt ratio, profitability ratio and efficiency assets ratio. The last chapter describes the characteristics of bussiness but also presents thorough analysis of assessment indicator. The third chapter also compares the German and Polish accounting. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa przedsiębiorstwa pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.subject bilans pl
dc.subject wskaźnik płynności pl
dc.subject wskaźnik zadłużenia pl
dc.subject wskaźnik rentowności pl
dc.subject the financial analysis of the company pl
dc.subject profit or loss pl
dc.subject balance pl
dc.subject current ratio pl
dc.subject debt ratio pl
dc.subject profitability ratio pl
dc.title Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy budowlanej Owsianka u.a. GbR w latach 2009-2013 pl
dc.title.alternative Financial analysis of the company as an example of a construction company Owsianka u.a. GbR in 2009-2013 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-06-30T13:20:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info