Łącka Śliwowica – fenomen kulturowy, społeczny, gospodarczy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Dybiec, Dawid
dc.date.accessioned 2015-10-24T08:30:57Z
dc.date.available 2015-10-24T08:30:57Z
dc.date.issued 2015-06-27 09:08:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8736
dc.description.abstract W prezentowanej pracy została przedstawiona Łącka Śliwowica – jako fenomen kulturowy, społeczny i gospodarczy. Od szeregu lat znakiem rozpoznawczym regionu Łącka jest Śliwowica – silny 75% alkohol, produkowany według tradycyjnych receptur już od XIX wieku. Chyba nie ma w naszym kraju człowieka, który na hasło „Łącko”, nie odpowiedziałby: „Aha, to tam gdzie robią Śliwowicę.” Interesujące jest jak to się stało, że nielegalnie pędzony alkohol stał się marką tego regionu. Wiadomo, że około 30 lat temu za produkcję tego trunku można było dostać wysoką karę pieniężną, a nawet pójść do więzienia. Od dawna władze gminy starają się o legalizację produkcji trunku, który przecież jest pewnym elementem kultury ludowej. W takich krajach jak Austria, Czechy, Chorwacja produkcja podobnych specyfików jest legalna. Jako rodowity łącowianin, wychowany w rodzinie, w której ta kultura jest kultywowana przez moich dziadków, rodziców, moją siostrę, mnie i mam nadzieję będzie kiedyś kultywowana przez moje dzieci, postanowiłem wgłębić się w tę tematykę. Liczę też, że w końcu doczekam się tego, iż owa Łącka Śliwowica, która już dzisiaj ma przyznane wiele nagród będzie w końcu legalnie produkowana. Póki co „krasi lica” niestety nie mieści się w unijnym prawie. Nie może być sprzedawana, gdyż prawo nie przewiduje rejestracji tak mocnego alkoholu jako produktu regionalnego. pl
dc.description.abstract The thesis presents Lacko slivovitz - a cultural, social and economic. Phenomenon. Slivovitz has been for many years the hallmark of the Łącko region – strong 75% alcohol, produced according to traditional recipes from the nineteenth century. There is no one in Poland who would not react to the name Łącko, "Oh, it's there where they make slivovitz”. It is interesting how it happened that illegally produced alcohol has become a brand of the region. It is known that about 30 years ago for the production of this drink you could get a high financial penalty, and even go to jail. For a long time the municipal authorities have been trying to legalize the production of the drink, which after all is a part of folk culture. In countries such as Austria, Czech Republic, Croatia production of similar specifics is legal. As a native Łącowianin, raised in a family where the culture is cultivated by my grandparents, parents, my sister and me and I hope someday my children, I decided to delve into this subject. I hope, too, that eventually we will see this, given that this Lacko slivovitz, which already has a lot of prizes, will be awarded at the end of legally produced. For now, "krasi face" unfortunately does not fall within EU law. It may not be sold, because the law does not provide for registration as strong alcohol as regional product. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject alkohol pl
dc.subject śliwowica pl
dc.subject tradycja pl
dc.subject Łącko pl
dc.subject górale pl
dc.subject sady pl
dc.subject okowita pl
dc.subject alcohol pl
dc.subject slivovitz pl
dc.subject tradition pl
dc.subject Łacko pl
dc.subject Highlanders pl
dc.subject orchards pl
dc.subject spirit pl
dc.title Łącka Śliwowica – fenomen kulturowy, społeczny, gospodarczy pl
dc.title.alternative Łącko Slivovitz - Cultural, Social, and Economic Phenomena pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-09-21T12:57:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info