Znaczenie oceny pracowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Teper, Dorota
dc.date.accessioned 2015-12-10T12:33:32Z
dc.date.available 2015-12-10T12:33:32Z
dc.date.issued 2015-09-23 04:01:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8742
dc.description.abstract System oceny pracowniczej jest jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza go jako sformalizowane i ujednolicone procedury. W pracy przedstawiono wpływ oceny pracowniczej a zwłaszcza jej ostatniego elementu, rozmowy oceniającej, na utożsamianie się pracowników z organizacją, motywację personelu i jego rozwoju zawodowego, a także na budowanie klimatu pracy oraz roli jaką pełnią informacje uzyskane podczas całego procesu, na pozostałe składniki polityki przedsiębiorstw. Aby ocena w pełni spełniała swoje cele należy powiązać ją z systemem kadrowym, wynagradzania, awansowania oraz motywowania pracowników, bo tylko w ten sposób będzie kompetentnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dostarczającym właściwej wiedzy personalnej w organizacji. pl
dc.description.abstract An employee appraisal system is one of the constituents of human resources management. Currently, more and more companies introduce it as normalised and formalised procedures. The thesis depicts an influence of an employee appraisal process, especially its final element – an appraisal interview, on employees’ identification with a company, staff’s motivation and their professional development as well as on creation of a working place atmosphere. The thesis discusses also the role which the pieces of information gathered during the whole process play in a company’s policy. If the appraisal is to be effective, it must be incorporated into a human resources system as well as an employee remuneration, promotion and motivation systems for only in this way an employee appraisal system may function as an efficient tool giving reliable and relevant information for a human resources management process. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system oceny pracowniczej pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rozmowa oceniająca pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject employee appraisal system pl
dc.subject human resources management pl
dc.subject appraisal interview pl
dc.subject motivation pl
dc.title Znaczenie oceny pracowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative The Significance of an Employee Appraisal System in a Human Resources Management Process pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-10-02T08:50:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info