Poczucie jakości życia a skłonność do ryzyka u młodzieży

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Szczepanek, Michał
dc.date.accessioned 2015-12-13T10:42:04Z
dc.date.available 2015-12-13T10:42:04Z
dc.date.issued 2015-06-27 09:53:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8754
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny. Realizowany program badawczy koncentruje się na poznaniu związków poczucia jakości życia i skłonności do ryzyka u młodzieży. Badania przeprowadzone zostały na grupie 157 licealistów - kobiet i mężczyzn. Następnie podzielono osoby badane na dwie grupy wyodrębniając grupy skraje: młodzież z wysoką skłonnością do ryzyka oraz młodzież o niskiej skłonności do ryzyka. W badaniach wykorzystano następujący zestaw metod: Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia M. Straś - Romanowskiej, Test Zachowań Ryzykownych R. Studenskiego, Skale Psychologicznej Jakości Życia w adaptacji Z. Uchnasta oraz Arkusz personalny własnej konstrukcji. Uzyskany materiał empiryczny został poddany analizie statystycznej i psychologicznej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, iż nie występują istotne statystycznie różnice w poczuciu jakości życia między młodzieżą z wysoką skłonnością do ryzyka a młodzieżą z niską skłonnością do ryzyka. Istotne różnice ujawniły się dopiero przy podziale grupy badawczej pod względem płci, gdzie kobiety ryzykujące różniły się pod względem jakości życia od kobiet nie ryzykujących. Szczegółowa analiza tego zjawiska powinna być przedmiotem dalszych badań. pl
dc.description.abstract This diploma thesis is theoretical and empirical. The investigative program which was realized is concentrated on obtaining the knowledge of the quality of youth's life which is risking or not. The research was carried on the group of 157 young people in high school. The group was divided on extreme groups: youth with high risk bias and youth with low risk bias. Methods which were used in the research process: Questionnaire of sense of quality of life by M. Straś - Romanowska, Risk Taking Test by R.Studenski, Scales of qualities of psychological lives by Z. Uchnast and sheets of personal constructions written by the author of this diploma thesis. Obtained empirical material was analyzed statistically and psychologically. On the base of received result it can be said that there are not important differences in the sense of life’s quality between youth which is risking a lot and youth which is not risking at all or in small amount. Important differences occurred when the group was divided by sex. From then on, women with high risk bias had different quality of life than women which were not risking. The inquiry in this field should be a thesis of the next research. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject poczucie jakości życia pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject skłonność do ryzyka pl
dc.subject psychologia zachowań ryzykownych pl
dc.subject quality of life pl
dc.subject risk pl
dc.subject risk bias pl
dc.subject psychology of risk-taking behaviors pl
dc.title Poczucie jakości życia a skłonność do ryzyka u młodzieży pl
dc.title.alternative Quality of life and risk taking of youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-10-02T09:16:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info