Rola przedstawiciela handlowego w procesie dystrybucji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Cabaj, Michał
dc.date.accessioned 2015-12-13T11:15:54Z
dc.date.available 2015-12-13T11:15:54Z
dc.date.issued 2015-07-24 16:13:52
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8766
dc.description.abstract Niniejsza praca stanowi teoretyczno-empiryczne ujęcie roli, jaką odgrywa przedstawiciel handlowy w procesie dystrybucji. Część teoretyczna podzielona została na dwa zasadnicze bloki tematyczne. Blok pierwszy dotyczy istoty procesu dystrybucji, zaś drugi stanowi charakterystykę profilu psychologiczno-osobowościowego przedstawiciela handlowego. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz badania własne zweryfikowano szereg hipotez dotyczących znaczenia pracy przedstawiciela handlowego. Udowodniono hipotezę, iż przedstawiciel handlowy stanowi kluczowe ogniowo w komunikacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem. Zidentyfikowano zarówno przydatne, jak i niepożądane cechy osoby, wykonującej pracę przedstawiciela handlowego. W oparciu o autorski kwestionariusz ankiety zaprezentowano pożądane cechy osobowościowe, jakimi powinien legitymować się przedstawiciel handlowy. Udowodniono, iż płeć nie ogrywa znaczącej roli w relacjach z kontrahentami, z kolei wygląd i kultura osobista w znaczący sposób wpływają na przebieg kontaktów handlowych. Wykazano, iż o sukcesie w pracy przedstawiciela handlowego stanowi wypadkowa takich czynników jak: uczciwość, znajomość oferty handlowej, sposób jej prezentacji oraz empatia. pl
dc.description.abstract This paper combines the theoretical and the empirical analysis of the sales representative’s role in the distribution process. The theoretical section is divided into two main topics. The first focuses on the very idea of the distribution process and the second characterizes the psychological and personal profile of the sales representative. A number of hypotheses have been analysed, based on the source literature and the author’s own research, to describe the meaning of the sales representative’s work. It has been proven that the sales representative plays a key role in the communication between the company and the customer. The major advantages and disadvantages of the sales representative have been presented. The author’s own questionnaire has allowed to determine the desirable personality features of the sales representative. It has been established that the sex of the person plays no significant role in the contacts with contractors, while the appearance and proper behaviour have a primary impact on business relations. It has been concluded that success in the work of the sales representative is achieved thanks to a fusion of such factors as honesty, empathy and the extensive knowledge of the sales portfolio and the presentation thereof. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedstawiciel handlowy pl
dc.subject proces pl
dc.subject kanały dystrybucji pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject marketing terenowy pl
dc.subject techniki sprzedaży pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject process pl
dc.subject distribution pl
dc.subject distribution channels pl
dc.subject field marketing pl
dc.subject sales techniques pl
dc.subject logistics pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject konsument pl
dc.subject sales representative pl
dc.subject consumer pl
dc.title Rola przedstawiciela handlowego w procesie dystrybucji pl
dc.title.alternative Sales representative’s role in the distribution process pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-10-02T09:16:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info