Bariery zmian restrukturyzacyjnych w energetyce na przykładzie Zakładu Energetycznego w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Czuba, Krzysztof
dc.date.accessioned 2015-12-13T11:17:27Z
dc.date.available 2015-12-13T11:17:27Z
dc.date.issued 2015-09-23 00:31:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8767
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie barier występujących podczas procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie. Analizie poddano zmiany zachodzące w Zakładzie Energetycznym Tarnów na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wdrożone procesy restrukturyzacyjne były dziełem wielu grup projektowych, poprzedzone analizą złożoności branży energetycznej, wymogów prawnych i bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego przeprowadzanie ich rodziło szereg barier, które należało niwelować. Ze względu na rodzaj i zakres, pokonywanie ich wymagało zaangażowania czasu i środków. Odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich i potencjału Zakładu Energetycznego Tarnów pozwoliło wejść w nowe struktury organizacyjne bez szokujących zmian. Po reorganizacji w strukturach Enionu i przyjęciu strategii rozwoju zakład w Tarnowie dalej realizował zadania oddziału przygotowując się do wejścia w krąg dużej grupy energetycznej, jaką jest Tauron Polska Energia S.A. Dzięki konsolidacji firma może dalej się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych, osiągać zyski i dawać satysfakcję z dobrze przyjętej strategii zarządzania. pl
dc.description.abstract The purpose of the thesis was to picture barriers during restructuring processes in a company. The modifications occurring in Zakład Energetyczny Tarnów during last 20 years were analysed. Implemented restructuring processes were performed by many project groups and were preceded by the analyses of a power branch complexity, a legal requirements and a power safety. Ensued obstacles, which had to be overcome, required time and high financial outlays. Appropriate usage of human resources and potential of Zakład Energetyczny Tarnów leaded to create new organization structures without sharp changes. After reorganization to Enion Company the next step of the development strategy was to join the Tauron Polska Energia S.A. - the influential power supplying company. Consequently, through the merging, Company is able to sustain development and rely on gained experience, what directly leads to higher incomes. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject energetyka pl
dc.subject bariery restrukturyzacyjne pl
dc.subject zmiany pl
dc.subject strategie działania pl
dc.subject restructurisation pl
dc.subject energy production pl
dc.subject restructuring obstacles pl
dc.subject changes pl
dc.subject development strategies pl
dc.subject restrukturyzacja pl
dc.title Bariery zmian restrukturyzacyjnych w energetyce na przykładzie Zakładu Energetycznego w Tarnowie pl
dc.title.alternative Obstacles for restructurisation of energy supplying companies basing on the example of Zakład Energetyczny Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-10-07T11:41:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info