Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 w budowaniu konkurencyjności firmy na rynku na przykładzie firmy CERKAMED

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Świerzb, Elżbieta
dc.date.accessioned 2015-12-16T13:11:08Z
dc.date.available 2015-12-16T13:11:08Z
dc.date.issued 2015-09-28 01:06:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8777
dc.description.abstract Głównym celem pracy była analiza znaczenia środków unijnych w podnoszeniu stopnia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranego przedsiębiorstwa CERKAMED. Badaniu poddano 8 projektów zrealizowanych w tym przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu środków unijnych. Opracowanie projektu unijnego w wybranym programie operacyjnym wskazało strategię konkurencyjną odpowiednią dla firmy. Uzyskane na jej przeprowadzenie środki finansowe przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pozwoliły firmie CERKAMED propagować markę na targach krajowych i zagranicznych, co dało przewagę nad konkurentami z branży materiałów stomatologicznych. Z kolei środki unijne otrzymane z projektu:oś1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach działania: wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, umożliwiły wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do wytwarzania preparatu stomatologicznego, co skutecznie wzmocniło przewagę konkurencyjną firmy CERKAMED nie tylko na rynku rodzimym, ale również na rynkach światowych. pl
dc.description.abstract The main purpose of the thesis was to analyse the importance of EU funds for enhancing the company’s competitiveness on the market. The analysis was conducted on the basis of the selected company CERKAMED. 8 projects implemented in the company thanks to the use of EU funds were the subject of the study. The development of EU project within the selected operational programme revealed a competitive strategy suitable for the company. Funding for strategy implementation obtained within the Regional Operational Programme for the Subcarpathian Voivodeship for years 2007-2013 enabled the CERKAMED company to promote the brand during domestic and foreign fair trades, which gave the company an advantage over its competitors operating within the dental materials industry. On the other hand, EU funds obtained within the project Axis 1: Competitive and Innovative Economy within the measure: capital support to enterprises, enabled the implementation of innovative technological line for dental preparations manufacture, which effectively enhanced the company’s competitive advantage not only on the domestic market but on foreign markets as well. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject przewaga konkurencji pl
dc.subject programy operacyjne pl
dc.subject projekty unijne pl
dc.subject competition pl
dc.subject competitiveness pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject operational programmes pl
dc.subject EU projects pl
dc.title Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 w budowaniu konkurencyjności firmy na rynku na przykładzie firmy CERKAMED pl
dc.title.alternative The use of EU funds within the Regional Operational Programme for years 2007-2013 for building company’s competitive advantage on the market, on the example of the CERKAMED company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-10-07T11:03:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info