Cyberterroryzm - nowe zagrożenie dla demokracji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Gumulak, Ireneusz
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:16:53Z
dc.date.available 2015-12-17T13:16:53Z
dc.date.issued 2015-10-01 19:09:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8786
dc.description.abstract W niniejszej pracy, przedstawiono w zarysie historię terroryzmu oraz jego ewolucję na przestrzeni dziejów. Największy nacisk położono na zjawisko cyberterroryzmu, stanowiącego jeden z najbardziej istotnych problemów współczesnego świata. W tekście omówiono podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące zjawiska terroryzmu oraz pojęcia dotyczące szczególnego rodzaju zagrożenia dla współczesnych demokracji, jakim jest cyberterroryzm. Przedstawiono także podstawowe metody działania terrorystów w sieci, zaprezentowano ponadto metody wykorzystywane do walki z cyberprzestępczością. Praca zawiera także omówienie, zarówno z etycznego jak i prawnego punktu widzenia, problemu traktowania terroryzmu przez prawo międzynarodowe. Ostatnim aspektem, będącym przedmiotem rozważań w niniejszej pracy, jest kwestia wzajemnej zależności pomiędzy działalnością terrorystyczną a mediami. pl
dc.description.abstract In this paper I presented an overview of the history of terrorism and its evolution throughout history. I mainly emphasised the phenomenon of cyber-terrorism, which is one of the most important problems of the contemporary world. The text explained the basic definitions and conditions relating to terrorism and concepts relating to particular hazard in modern democracies which is cyberterrorism. The basic methods used by terrorists in the network are also presented. I also show the methods used to combat cybercrime. The work also includes presentation, both from an ethical and legal point of view, the problem of treatment of terrorism by international law. The last aspect taken under discussion in this paper, is a question of mutual dependence between terrorist activities and the media. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject terroryzm pl
dc.subject zamach terrorystyczny pl
dc.subject cyberprzestrzeń pl
dc.subject bezpieczeństwo pl
dc.subject internet pl
dc.subject przestępstwo pl
dc.subject wojna informacyjna pl
dc.subject terrorist attack pl
dc.subject cyberspace pl
dc.subject security pl
dc.subject internet crime pl
dc.subject war news pl
dc.title Cyberterroryzm - nowe zagrożenie dla demokracji pl
dc.title.alternative Cyber-terrorism - New Threat for Democracy pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-10T14:37:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info