Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Łososina Dolna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Kuźma, Karolina
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:42:49Z
dc.date.available 2015-12-17T13:42:49Z
dc.date.issued 2015-09-29 23:40:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8789
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy samorządu terytorialnego, a w szczególności gminy jako najważniejszej i podstawowej z tych jednostek. Celem pracy jest przybliżenie od strony teoretycznej samorządu terytorialnego jego gospodarki finansowej oraz wskazanie jak przedstawia się ona w rzeczywistości. W pracy szczegółowo przeanalizowano podstawy teoretyczne funkcjonowania samorządu terytorialnego. Pokazano w jaki sposób władze gminy realizują zadania w obszarze gospodarki finansowej. W celu ubogacenia pracy wskazano funkcjonowanie analizowanych w teorii koncepcji w praktyce. Dokonano analizy gospodarki finansowej gminy Łososina Dolna w latach 2012-2014, w celu zobrazowania faktycznego stanu dochodów oraz wydatków jakie ponosi gmina. W trakcie badań udało się ustalić jak na przestrzeni lat zmieniają się wspomniane elementy w gminie oraz na jakim poziomie się utrzymują. pl
dc.description.abstract These thesis apply to the local government, particularly municipality as the most important and basic of the units. The aim of this study is to present the theoretical local government 's financial management and an indication of how present it in fact. The study examines in details the theoretical basis of the functioning of the local government. It shows how the municipal authorities carry out tasks in the area of financial management. In order to enrich this paper, the functioning analyzed in theory concepts indicated in practice was presented. Analysis of the financial management of municipalities Łososina Dolna in the years 2012- 2014, were done in order to illustrate the actual revenue and expenditure incurred by the municipality. In the study, I was able to determine how during the years these elements were changing in the community and at what level they sustained. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject budżet pl
dc.subject finanse pl
dc.subject local government pl
dc.subject community/municipality pl
dc.subject income pl
dc.subject expenses pl
dc.subject budget pl
dc.subject finances pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.title Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Łososina Dolna pl
dc.title.alternative The financial management of local government units on the example of Łososina Dolna pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-10T14:57:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info