Analiza sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Myślenice w latach 2009-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Nosal, Anna
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:48:08Z
dc.date.available 2015-12-17T13:48:08Z
dc.date.issued 2015-09-29 13:57:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8790
dc.description.abstract Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Jest on najważniejszym aktem, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów gminy, ale przede wszystkim jest odzwierciedleniem działań gminy ukazując, które z dziedzin życia społecznego mają dla niej największe znaczenie. Celem pracy jest przedstawienie i analiza gospodarki finansowej gminy Myślenice w latach 2009-2013. W pracy zostały przyjęte dwie hipotezy badawcze, pierwsza brzmi: realizowane inwestycje nie maja pokrycia w dochodach gminy, oraz hipoteza druga: wielkość zadłużenia gminy Myślenice sukcesywnie się zwiększa. W pracy przestawione zostało pojęcie jednostki samorządowej oraz jej charakterystyka. Można również zapoznać się z historią dotyczącą kształtowania się współczesnego modelu samorządu terytorialnego w Polsce oraz z funkcjonowaniem podstawowych jednostek terytorialnych. Przedstawiono również istotę budżetu, procedurę opracowywania i uchwalania budżetu, jego wykonanie i kontrolę. Praca zawiera również wydatki i dochody gmin w Polsce, istotę, przyczyny i skutki długu jednostek samorządu terytorialnego, jak również analizę SWOT dla gminy Myślenice. Następnie zostały przeanalizowane wydatki i sposoby finansowania gminy Myślenice w latach 2009-2013. Całość zamyka ocena finansowa gminy Myślenice. Po dokonanej analizie można stwierdzić, iż gmina jest w złej kondycji finansowej oraz utrzymuje wskaźniki zadłużenia na bardzo wysokim poziomie. pl
dc.description.abstract Commune as a unit of local government runs its financial management based on a commune budget. It is the most important document which enables commune to reach its goals. It also reflects commune operations and shows which areas of social life are of greatest importance. The aim of this thesis is too demonstrate and analyse financial management of Myślenice commune in the years 2009-2013. Two hypothesis have been stated in this thesis, the first one: The commune income does not cover its investments, and the second one: the debt of Myślenice is rising. In this thesis a unit of local government has been defined and characterised. One can also learn how the model of a contemporary government has shaped over the past years in Poland. It has also been explained what a budget is, how it is created , controlled and implemented. This thesis also shows the expenditure and income of communes in Poland causes and effects of their debts and the SWOT analysis of Myślenice commune. This thesis also demonstrates how Myślenice commune has been governed and financed in the years 2009-2013. Its financial appraisal closes the thesis. After the analysis it can be said that commune is in a bad financial situation and debt level is very high. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject gmina pl
dc.subject finanse pl
dc.subject analiza budżetu pl
dc.subject dochody i wydatki pl
dc.subject unit of local government pl
dc.subject commune pl
dc.subject finances pl
dc.subject budget analysis pl
dc.subject income and expenditure pl
dc.title Analiza sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Myślenice w latach 2009-2013 pl
dc.title.alternative The financial analysis of a unit of local government based on Myślenice commune in the years 2009-2013 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-10T15:13:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info