Analiza i realizacja potrzeb szkoleniowych a strategia banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Wolak, Ewelina
dc.date.accessioned 2015-12-22T14:27:56Z
dc.date.available 2015-12-22T14:27:56Z
dc.date.issued 2015-07-31 12:07:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8833
dc.description.abstract Identyfikacja potrzeb szkoleniowych to kluczowy etap w całym procesie szkoleniowym. Bardzo ważne jest dopasowanie odpowiednich szkoleń do tego aby dzięki umiejętnościom pracowników osiągnąć cele zawarte w strategii firmy. Dlatego tak ważna jest poprawna analiza potrzeb szkoleniowych. Niniejsza praca definiuje instrumenty rozwijania pracowników oraz cały proces projektowania systemu szkoleniowego w organizacji na przykładzie planu szkoleniowego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz przyjętą przez tą instytucję strategie. Celem pracy jest analiza czy planowane i realizowane szkolenia są istotne w osiągnięciu celów polityki personalnej banku. Potrzebne informacje uzyskano na podstawie materiałów udostępnionych przez pracowników Departamentu Szkoleń oraz przeprowadzonego z nimi wywiadu. Dwa pierwsze rozdziały zostały osadzone w ramach teoretycznych zagadnienia rodzajów szkoleń oraz procesu szkoleniowego. Natomiast dwa kolejne to opis badanej instytucji, jej strategii oraz realizowanych przez nią szkoleń. Analizując tematy przeprowadzonych szkoleń w stosunku do założeń przyjętej przez bank polityki personalnej niniejsza praca dowodzi, że są one odpowiednio dobierane do pracowników, którzy dzięki nim przyczyniają się do rozwoju badanej instytucji. pl
dc.description.abstract Identifying the training needs of our staff is a key stage in the whole training process. It is very important to choose training programmes in such a way that the acquired skills will enable our workers to achieve the goals set out in the company’s strategy. The appropriate analysis of the training needs is therefore of crucial importance. The present thesis attempts at defining staff development tools as well as the whole process of designing company’s training as found in the BNP Paribas Bank Polska S.A. training programme and company’s strategy. The author aims at examining whether the planned and realised training programmes play an important role in achieving objectives as set out in the bank’s HR policy. The necessary information has been acquired based on the materials made available to the author by workers of the bank’s Training Department as well as information obtained through interviews. The first two chapters provide theoretical background information on the types of staff training programmes as well as employee training process while chapters three and four describe the institution under research, its strategy and training programmes. The analysis of conducted staff training in relation to the bank’s HR policy have shown that the training programmes are properly selected for employees. The knowledge, experience and skills acquired by the workers contribute to the institution’s growth. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject instrumenty rozwijania pracowników pl
dc.subject identyfikacja potrzeb szkoleniowych pl
dc.subject system szkoleń pl
dc.subject strategia banku pl
dc.subject staff development to ols pl
dc.subject identification of the training Leeds pl
dc.subject training system pl
dc.subject bank strategy pl
dc.title Analiza i realizacja potrzeb szkoleniowych a strategia banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pl
dc.title.alternative The analysis and realisation of the training needs versus BNP Paribas Bank’s strategy pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:08:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info