Nepotyzm i kumoterstwo w sektorze publicznym i prywatnym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.contributor.author Hybel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-12-22T14:32:53Z
dc.date.available 2015-12-22T14:32:53Z
dc.date.issued 2015-07-29 20:35:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8835
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie opinii mieszkańców powiatu nowosądeckiego i limanowskiego na temat problemu nepotyzmu i kumoterstwa w sektorze prywatnym oraz publicznym. Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety oraz wywiadu swobodnego. Projekt zakłada odnalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze związane z wpływem kumoterstwa i nepotyzmu na zatrudnienie w sektorze prywatnym i publicznym – skalą zjawisk, ich nasileniem, powodami zatrudniania „po znajomości”, zależnością pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a ich stosowaniem. Praca została podzielona na część teoretyczną i badawczą. Pierwsza składa się z dwóch rozdziałów, w których omówiono rynek pracy z perspektywy sektorów własności, dokonując charakterystyki rynku pracy, sektora prywatnego i publicznego z uwzględnieniem zmian gospodarczych po 1989 roku, a także statystyki zatrudnienia według form własności. Ponadto ukazano patologie zatrudnienia występujące w obydwu sektorach, w pierwszej kolejności opisując zasady oraz formy zatrudnienia i wyjaśniając pojęcie etyki oraz etyki zawodowej. Następnie ukazano nepotyzm i kumoterstwo jako formy dysfunkcji występujące w sferze zarządzania zasobami ludzkimi oraz omówiono przepisy prawne regulujące ich występowanie. Natomiast w części drugiej przedstawiono rezultaty przeprowadzonych badań. Nasilenie zjawisk zdecydowanie różni się w zależności od sektora własności oraz wielkości przedsiębiorstwa. Analiza materiału wskazuje na powszechne stosowanie praktyk kumoterskich, pozwala ponadto określić powody zatrudniania „po znajomości”. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis was to investigate the opinion of Nowy Sącz and Limanowa county residents on the problem of nepotism and cronyism in the public and private sector. The research was conducted using the interview and survey. This project wants to find the answer for the questions made during the research on the influence of nepotism and cronyism in employment in private and public sector. The theme includes: scale of this phenomena, their severity, the reasons for hiring by acquaintance and the dependence between the size of the company and the using personal connection for the employments. The thesis is divided into two parts; theoretical and research. The first consists of two chapters that discuss the labor market from the perspective of ownership sectors; making the characteristic of the labor market in public and private sector, taking into account the economic changes after 1989, as well as employment statistics of the type of ownership. In addition, it shows the employment pathologies occurring in both sectors by describing in the first place the rules and forms of employment; and explaining the concept of professional ethics. It follows with nepotism and cronyism shown as a form of dysfunction occurring in the area of human resources management and discusses laws governing their appearance. The second part presents the results of the research. The severity of occurrence of nepotism and cronyism is very different depending on the sector of ownership and size of the company. Analysis of the material indicates the widespread use of cronyism practices, and also allows to specify the reasons for hiring by "personal connections". pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kumoterstwo pl
dc.subject sektor prywatny pl
dc.subject sektor publiczny pl
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject cronyism pl
dc.subject private sector pl
dc.subject public sector employment pl
dc.subject labor market pl
dc.subject nepotyzm pl
dc.subject employment pathologies pl
dc.subject patologie zatrudnienia pl
dc.title Nepotyzm i kumoterstwo w sektorze publicznym i prywatnym pl
dc.title.alternative Nepotism and cronyism in the public and private sectors pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-22T11:38:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info