Analiza systemu motywowania pracowników na przykładzie sieci sklepów dyskontowych "Biedronka"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Rzemińska, Sylwia
dc.date.accessioned 2016-01-03T10:13:05Z
dc.date.available 2016-01-03T10:13:05Z
dc.date.issued 2015-09-13 08:32:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8843
dc.description.abstract W niniejszej pracy dyplomowej podjęta została tematyka motywacji jako źródła wpływu na zadowolenie i efektywność pracy zatrudnionych. Praca wyjaśnia czym w ogóle jest pojęcie motywacji, przedstawia m.in. modele motywacji, wybrane teorie motywacji oraz zjawisko demotywacji w miejscu pracy. Ponadto udowadnia jak wielką rolę pełni kierownictwo w kształtowaniu postaw zatrudnionego personelu. W pracy opisane zostały również pozapłacowe i płacowe sposoby oddziaływania na motywacje, w tym systemy i zasady skutecznego premiowania oraz reguły motywowania przy pomocy pieniędzy. Przeprowadzone badanie ankietowe z pracownikami sieci sklepów Biedronka, pozwoliło na dokonanie analizy, dzięki której zweryfikowane zostały postawione w pracy hipotezy badawcze. Z kolei wyciągnięte z analizy wnioski końcowe ukazały, jak duży wpływ na zadowolenie i zaangażowanie pracowników ma odpowiedni system motywacyjny. Współczesny menadżer powinien więc dbać o jego odpowiednie wdrożenie i rozwój, a w sytuacji w której, nie jest on wystarczająco skuteczny powinien być otwarty na jego zmianę bądź modyfikacje. pl
dc.description.abstract This study consider the motivation as a source of influence on employees' satisfaction and efficiency at work. Employee satisfaction is essential to the success of any business. The thesis explained the definition of motivation. It presented models of motivation, different theories of motivation and the occurence of demotivation in the workplace. Furthermore, the present study addressed the importance of the manager's role in shaping the attitudes of employees. The study also described non-financial and financial methods of motivation, including systems and principles of effective rewarding and the financial rules of motivation. The survey method was applied which was administrated to employees of the Biedronka Supermarket. What is more, the analysis was conducted which verified the hypotheses. All the gained information led to a conclusion that an appropriate motivating system had the influence on employees' satisfaction and engagement. Additionally, the results of the study indicated that the modern manager should discover how to develop and implement the employees and he should be open to the changes when employees are not sufficiently enough. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject płaca pl
dc.subject zadowolenie pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject wydajność pl
dc.subject premia pl
dc.subject nagroda pl
dc.subject kara pl
dc.subject motivation pl
dc.subject motivating pl
dc.subject salary pl
dc.subject wages pl
dc.subject satisfaction pl
dc.subject effectiveness pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject bonus pl
dc.subject reward pl
dc.subject punishment pl
dc.title Analiza systemu motywowania pracowników na przykładzie sieci sklepów dyskontowych "Biedronka" pl
dc.title.alternative Research on motivation system of employees - the case study of Biedronka Supermarket pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T13:37:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info